Στο Βερολίνο η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου | dete

Στο Βερολίνο η αναπληρώτρια Υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου

Ανταποδίδοντας την επίσκεψη της Γερμανίδας Αν. Υπουργού κυρίας Κάρεν Μαρκς το καλοκαίρι του 2015 στην Αθήνα, η Αν. Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Σία Αναγνωστοπούλου είχε επίσημη συνάντηση με την ομόλογό της στο Βερολίνο στις 17 Δεκεμβρίου 2015.

Αποκλειστικό θέμα που απασχόλησε τις δυο πλευρές υπήρξε η ίδρυση ενός «Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας», σύμφωνα με τη δέσμευση που είχε αναληφθεί στην κοινή δήλωση προθέσεων της 12 Σεπτεμβρίου 2014 στο Βερολίνο.

Η ελληνική πλευρά εξέθεσε την άποψή της ως προς τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθηθεί ώστε να προκύψει ένα γνήσια «Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας». Οι ανταλλαγές σε σχολικό, εξωσχολικό και επαγγελματικό επίπεδο, που είναι και ο πυρήνας των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις αναζητήσεις της νέας γενιάς και των δυο χωρών.

Η Ελληνίδα Αν. Υπουργός, αντί ενός εκ των προτέρων διαμορφωμένου πλαισίου διακυβερνητικής συμφωνίας και δημιουργίας ενός διεθνούς οργανισμού, στο πρότυπο του «Γερμανοπολωνικού Ιδρύματος Νεολαίας» που ιδρύθηκε το 1991, αντιπρότεινε μια «από τα κάτω» και «βήμα προς βήμα» προσέγγιση, κατάληξη της οποίας θα είναι η διαμόρφωση του ενδεικνυόμενου νομοθετικού πλαισίου που θα διέπει τη λειτουργία του «Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας». Η Γερμανίδα Αν. Υπουργός θεώρησε εύλογη την ελληνική πρόταση.

Για την περαιτέρω προώθηση της κοινής δέσμευσης των δυο πλευρών, συμφωνήθηκε η αποστολή τεχνικών κλιμακίων την άνοιξη του 2016 στο Βερολίνο. Σκοπός της επίσκεψης θα είναι η επιτόπου μελέτη της λειτουργίας και του περιεχόμενου των ανταλλαγών που υλοποιούνται από το «Γερμανογαλλικό» και «Γερμανοπολωνικό Ίδρυμα Νεολαίας», έτσι ώστε να αξιοποιηθεί και να ενσωματωθεί η εμπειρία της γερμανικής πλευράς στο υπό διαμόρφωση «Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας».