Στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν και εξηγούν το «brain drain» | dete

Στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν και εξηγούν το «brain drain»

To 6% των Ελλήνων ηλικίας 20-64 ετών κατοικούσαν το 2017 σε άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ, με το αντίστοιχο ποσοστό το 2012 να διαμορφώνεται στο 4,7%, επίπεδο στο οποίο βρισκόταν και το 2007.

Τα παραπάνω στοιχεία δημοσίευσε η Eurostat επιβεβαιώνοντας τη διαρροή ανθρώπινου δυναμικού και μάλιστα υψηλών προσόντων από την οποία πλήττεται τα τελευταία μνημονιακά χρόνια η Ελλάδα.

Ενδεικτικό της έκτασης του «bran drain» -όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται το φαινόμενο διαρροής δυναμικού υψηλών προσόντων- είναι ότι από τους Έλληνες που έχουν μετοικήσει σε άλλη χωρα-μέλος της ΕΕ το 31,4% είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μελετώντας δε τα στοιχεία γίνονται εύκολα αντιληπτό και το γιατί οι Έλληνες επιλέγουν τον δρόμο της ξενιτιάς, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι οι πιθανότητες για Έλληνα να βρει δουλειά στο εξωτερικό είναι θεαματικά μεγαλύτερες από ό,τι στην Ελλάδα.

Παρατηρείται πως το ποσοστό απασχόλησης στους Έλληνες που βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, είναι κατά 19,5% υψηλότερο από το αντίστοιχο στους κατοίκους της Ελλάδας, (77,3% σε σχέση με 57,8%). Συνολικά στην ΕΕ, η διαφορά είναι 4% (76,1% σε σχέση με 72,1%).

Το 3,8% των πολιτών της ΕΕ «ξενιτεύτηκαν»

Συνολικά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) το 3,8% των πολιτών κατοικούσαν σε άλλο κράτος-μέλος από το κράτος της ιθαγένειάς τους το 2017, αυξημένο κατά 2,5% σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα ποσοστά αυτά ποικίλλουν σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών, από 1% για τους πολίτες της Γερμανίας έως 19,7% για τους πολίτες της Ρουμανίας.

Επίσης υψηλά ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (15,0%), στην Κροατία (14,0%), στην Πορτογαλία (13,9%), στη Λετονία (12,9%) και στη Βουλγαρία (12,5%).

Κυρίως «φεύγουν» οι μορφωμένοι

Σε γενικές γραμμές, μεγαλύτερη κινητικότητα παρατηρείται στους απόφοιτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΕ, καθώς αποτελούν το 32,4% του συνόλου των πολιτών που έχουν μετοικήσει σε άλλο κράτος-μέλος.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι 31,4%.