Στη μείωση κατά 10% των τιμολογίων προχωρά η ΔΕΗ | dete

Στη μείωση κατά 10% των τιμολογίων προχωρά η ΔΕΗ

Στη μείωση κατά 10% των τιμολογίων της προς τους συνεπείς οικιακούς καταναλωτές προχωρά η ΔΕΗ. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της επιθετικής πολιτικής  της Επιχείρησης έναντι του ανταγωνισμού. Σημειώνεται ότι στη  ρύθμιση για την τακτοποίηση ανεξόφλητων λογαριασμών έχουν υπαχθεί 450.000 καταναλωτές, εκ των οποίων το 85% είναι νέοι.