Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος

26.09.2020 / 7:52
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on email
Share on print
ÂÏÕËÇ - ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÊÁÉ ØÇÖÉÓÇ ÔÙÍ ÁÑÈÑÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ Ó×ÅÄÉÙÍ ÍÏÌÙÍ ÔÏÕ ÕÐ. ÕÐÏÄÏÌÙÍ ÊÁÉ ÌÅÔÁÖÏÑÙÍ
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)»

Όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με το νομοσχέδιο προωθείται η περαιτέρω ενίσχυση του πλαισίου για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν.

Σχετικά Άρθρα

ροή ειδήσεων

trending

πρωτοσέλιδα