Στη Βαλένθια ο Κατσιφάρας | dete

Στη Βαλένθια ο Κατσιφάρας

Στη Βαλένθια της Ισπανίας βρίσκεται από σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κατσιφάρας, για να συμμετάσχει, στις εργασίες της έκτακτης συνεδρίασης της Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES Group) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, στην οποία ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας είναι Αντιπρόεδρος, αλλά και στην κοινή ανοικτή εκδήλωση των Ομάδων των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES) στην ΕτΠ και της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου 2017 υπό τον τίτλο «ΕΠΕΝΔΥΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΕΠΕΝΔΥΩΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ: Οι Ευρωπαϊκές Επενδύσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και το Μέλλον της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Συνοχής» και με τη συμμετοχή και της Ευρωπαίας Επιτρόπου για την Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνας Κρέτσου.
«Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη γίνεται αισθητή πρώτα απ ' όλα στις Πόλεις και τις Περιφέρειες. Για να ενισχύσουμε την αλληλεγγύη, πρέπει να ξαναρχίσουμε τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις στην ΕΕ μειώθηκαν κατά 15% από την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, ενώ το χάσμα μεταξύ των φτωχότερων και των πλουσιότερων περιοχών διευρύνθηκε. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί» αναφέρει ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και συμπληρώνει «Η Πολιτική Συνοχής δημιουργήθηκε πριν από 30 χρόνια για να μειώσει τις περιφερειακές ανισότητες, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν μένει πίσω. Δυστυχώς, το μέλλον της πολιτικής αυτής πλέον βρίσκεται σε κίνδυνο. Εμείς, υποστηρίζουμε και θέλουμε να κινητοποιήσουμε όλη την Ευρώπη για μια προοδευτική μελλοντική πολιτική συνοχής βασισμένη στην αλληλεγγύη και τη βιωσιμότητα.».
Κατά τις εργασίες θα εξεταστεί ο αντίκτυπος των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και θα περιγραφούν προτάσεις πολιτικής για την επανέναρξη τους. Επίσης, θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο ο προϋπολογισμός της ΕΕ (και ιδιαίτερα η Πολιτική Συνοχής) θα πρέπει να είναι μετά το 2020, θα αξιολογηθούν τα πρώτα διδάγματα από τη λειτουργία του Σχεδίου Juncker και από τα άλλα επενδυτικά εργαλεία της ΕΕ, και θα διερευνηθεί το σε ποιο βαθμό τα δάνεια, τα καινοτόμα χρηματοδοτικά μέσα και οι καινοτόμες δημόσιες συμβάσεις μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση για μια πολιτική που βασίζεται στις επιχορηγήσεις.
«Σήμερα, η ΕΕ χρειάζεται ένα αξιόπιστο και φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα το οποίο θα δημιουργεί βιώσιμη ανάπτυξη και ποιοτικές θέσεις εργασίας και θα υποστηρίζει την οικολογική μετάβαση. Η Πολιτική Συνοχής είναι ουσιαστικής σημασίας, για αυτό πρέπει να είναι ο κεντρικός πυλώνας ενός τέτοιου προγράμματος, ενώ τα άλλα επενδυτικά εργαλεία πρέπει να είναι συμπληρωματικά προς αυτή, τη στιγμή μάλιστα που τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι σε μεγάλο βαθμό ασυμβίβαστα με τα χαρακτηριστικά χρηματοδότησης του κράτους πρόνοιας και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας» τονίζει ο κ. Κατσιφάρας.

 

Δήλωσης της Βαλένθια για την μελλοντική Πολιτική Συνοχής της ΕΕ
Οι συζητήσεις θα οδηγήσουν σε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για το μέλλον, όπως π.χ. η θέσπιση προγραμμάτων δημοσιονομικής τόνωσης σε περιφερειακό επίπεδο που θα επικεντρώνονται στις επενδύσεις που ευνοούν τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ από τις δύο πολιτικές ομάδες (PES της ΕτΠ και S&D του ΕΚ) θα υιοθετηθεί η Δήλωση της Βαλένθια σχετικά με το Μέλλον της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ.
«Η Πολιτική Συνοχής είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Με ετήσιο προϋπολογισμό άνω των 50 δισ. ευρώ, έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής στα χωριά, τις πόλεις και τις περιφέρειές μας, από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πολιτική. Μπροστά στις πιθανές συνέπειες του Brexit στον προϋπολογισμό της ΕΕ, αλλά και των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, ζητούμε μια ισχυρότερη Πολιτική Συνοχής της ΕΕ που θα βασίζεται στις ακόλουθες 10 προτεραιότητες:
1. Προετοιμασία για το μέλλον.
2. Πρώτα το ανθρώπινο κεφάλαιο.
3. Υποστήριξη για όλες τις περιφέρειες.
4. Περισσότερη χρηματοδότηση για την Πολιτική Συνοχής.
5. Αξιολόγηση της ποιότητας της προόδου, και όχι μόνο των αριθμητικών στοιχείων.
6. Μια συμμετοχική Πολιτική Συνοχής.
7. "Όχι σύνορα" εντός της Ένωσης μας.
8. Στην υπηρεσία του δημόσιου συμφέροντος, και όχι του ιδιωτικού κέρδους.
9. Μείωση της γραφειοκρατίας.
10. Έξυπνη και ευέλικτη Πολιτική Συνοχής.» υπογραμμίζει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Απόστολος Κατσιφάρας.