Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νέες διατάξεις για τα φαρμακεία νέου τύπου | dete

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νέες διατάξεις για τα φαρμακεία νέου τύπου

Η υπουργική απόφαση με τις νέες διατάξεις που καθορίζουν την ίδρυση και λειτουργία των φαρμακείων στην Ελλάδα, την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης, την διοικητική περιφέρεια ισχύος της άδειας και τα προσόντα των αιτούμενων τις άδειες, φαρμακοποιών (γυναικών ή ανδρών) ή άλλων φυσικών προσώπων δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης.