Σημαντική ομιλία του Πατρινού οικονομολόγου Λευτέρη Σταυρόπουλου στις Βρυξέλλες | dete

Σημαντική ομιλία του Πατρινού οικονομολόγου Λευτέρη Σταυρόπουλου στις Βρυξέλλες

Στο Ταλί της Εσθονίας μίλησε προ ημερών ο πατρινός Οικονομολόγος, πλέον κάτοικος Βρυξελλών και πολιτευτής Αχαΐας Λευτέρης Σταυρόπουλος,  για την μελλοντική Ευρωπαϊκή Πολιτική Συνοχής 2020-2027 σε εκπροσώπους των υπουργείων Οικονομίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Κοινωνικής Πολιτικής της Εσθονίας και πλήθος στελεχών τοπικών αναπτυξιακών και διαχειριστικών αρχών.

Ακολούθησε ενδιαφέρον πάνελ με έμφαση στην Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) που αποτελεί ένα εργαλείο σχεδιασμού και υλοποίησης μιας τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αντιμετώπισης των τοπικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών με τη συμμετοχή των τοπικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας σε σαφώς προσδιορισμένες χωρικές ενότητες. Η συγκεκριμένη προσέγγιση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων θέλει να αντιστρέψει την παραδοσιακή αναπτυξιακή πολιτική που κατευθύνεται «από την κορυφή προς τη βάση» (top-down approach) και να ενθαρρύνει πολιτικές που κατευθύνονται «από τη βάση προς την κορυφή» (bottom-up approach).