Σήμα κινδύνου για τις τράπεζες- Αύξηση του ELA κατά 400 εκατ. ευρώ | dete

Σήμα κινδύνου για τις τράπεζες- Αύξηση του ELA κατά 400 εκατ. ευρώ

Σε νέα αύξηση του ELA προχώρησαν για δεύτερο συνεχόμενο μήνα οι ελληνικές τράπεζες, καθώς η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω αξιολόγησης οδηγεί σε εκροή τραπεζικών καταθέσεων.

Στην αύξηση του ανώτατου ορίου του μηχανισμού Έκτακτης Ενίσχυσης σε Ρευστότητα  προς τις ελληνικές τράπεζες προχώρησε το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), η ΕΚΤ αύξησε το ανώτατο όριο του ELA κατά 400 εκατ. ευρώ, στα 46,6 δισ. ευρώ έως και  την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017.

Σημειώνεται πως η νέα αύξηση του ανώτατου ορίου κατά 0,4 δισ. ευρώ αντανακλά τις  εξελίξεις στη ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών και τις εκροές καταθέσεων που εντείνονται από τον Ιανουάριο. Και τον Φεβρουάριο μετά από την πτωτική τάση στο όριο του ELA,  η συνολική εξάρτηση των εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 300 εκατ. ευρώ ή 0,7% στα 43,1 δισ. ευρώ.

Οι ελληνικές τράπεζες εξαρτώνται από τον έκτακτο μηχανισμό της ΕΚΤ από τον Φεβρουάριο του 2015, όταν και η κεντρική τράπεζα διέκοψε την απευθείας πρόσβαση στη «φθηνή» χρηματοδότηση.

Τον Ιούνιο του 2016, ωστόσο, η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών αποκαταστάθηκε, με αποτέλεσμα τη σημαντική συρρίκνωση του κόστους δανεισμού των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.