ΡΕΚΟΡ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ – ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ