ΡΑΠ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: “13 ερωτήσεις στην ΔΕΥΑΠ ζητούν απαντήσεις” | dete

ΡΑΠ - ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΟΛΗ: "13 ερωτήσεις στην ΔΕΥΑΠ ζητούν απαντήσεις"

Επιστολή του Γιάννη Γκόβα, μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ και εκπροσώπου της «ΡΑΠ – Πάτρα, Ανθρώπινη Πόλη» στο Δ.Σ. , την οποία κατέθεσε στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ με τα παρακάτω ερωτήματα προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

Κύριε πρόεδρε του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Πάτρας

Στα πλαίσια των καθηκόντων μου σαν μέλος του Δ.Σ της επιχείρησης και προκειμένου να ενισχυθεί η γνώση μου , ώστε να καθίσταται ακόμη πιο χρήσιμη η συμμετοχή μου και η ατομική θέση - κρίση μου, έχω μια σειρά ερωτημάτων όπως τα παρακάτω:

Αρχής γενομένης από την «κατάσταση σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών 31/12/2015» που μας κοινοποιήσατε

 1.    Πότε προσδιορίζεται η απόφαση συμψηφισμού με τον Δήμο Πατρέων για την οφειλή του ύψους 4.250.000, 00 ευρώ;
 1. Ποιες οι ενέργειες για την «σοβαρή καθυστέρηση» και την «μη τήρηση διακανονισμού» εκ μέρους της Παναχαϊκής για την οφειλή της ύψους 148.000,00 ευρώ
 1. Τι ακριβώς έχει γίνει με την οφειλή από τα Παλαιά Σφαγεία ύψους 216.000,00 ευρώ, ποιος ακριβώς το οφείλει αν λάβει κανείς υπ όψη ότι για χρόνια δραστηριοποιείτο στο χώρο ιδιωτική επιχείρηση, αλλά και τώρα εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται καλλιτεχνικές επιχειρήσεις

Ποιος, ποιοι είναι οι οφειλέτες:

Επίσης, οι «σοβαρές διαρροές» αποκαταστάθηκαν και πότε;

 1. Γιατί δεν έχει γίνει καμία όχληση προς την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας για τις οφειλές της ύψους συνολικά 67.000,00 ευρώ (22.000,00 +11.000,00+ 34.000,00)κι αυτό τεκμαίρεται από την μη παρατήρηση επ’ αυτής
 1. Το αυτό ισχύει και για την οφειλή της ΑΔΕΠ ύψους 15.500,00 ευρώ
 1. Ο ΟΛΠΑ σε πρόσφατη ανακοίνωσή του ενίσταται διαμαρτυρόμενος για τον αυθαίρετο καταλογισμό με τεκμαρτό τρόπο και ζητά διαγραφή ποσού 70.000,00 ευρώ από την συνολική οφειλή του ύψους 180.000,00 ευρώ, ενώ στο μεταξύ καταβάλλει

Ισχύει ο ισχυρισμός του ΟΛΠΑ για τεκμαρτή χρέωση;

Γιατί ο ΟΛΠΑ διεκδικεί διαγραφή ποσού για τον παραπάνω λόγο ύψους 70.000,00 ευρώ ενώ στην κατάσταση αναφέρεται  αίτημα για συμβιβασμό ποσού «περίπου 60.000,00 ευρώ»;

 Για το τεράστιο ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 8.500.000,00 ευρώ, παρακαλώ να μου κοινοποιήσετε αναλυτική ονομαστική κατάσταση , επικαιροποιημένη βεβαίως .

 1. Ρώτησα σε πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ αν στην επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο Πάρκο Δημόπουλου ( Σύνορα) εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης , σε ποιο όνομα, αν υπάρχει οφειλή (ποιού ύψους;) ή όχι , κι απάντηση δεν έλαβα.

Επανέρχομαι διατυπώνοντας εκ νέου τα παραπάνω ερωτήματα.

 1. Με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της παρ. ΣΤ' υποπαρ. ΣΤ1 του ν. 4093/2012 είχε επιβληθεί πλήρης αναστολή προσλήψεων προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ στους OTA έως 31.12.2016.

Εξαιτίας αυτού, προέκυψαν ελλείψεις προσωπικού και σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία υπηρεσιών ζωτικής σημασίας για το κοινωνικό σύνολο, όπως και στη ΔΕΥΑ Πάτρας.
Με τη διάταξη του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρούνται από την ανωτέρω αναστολή οι διορισμοί και προσλήψεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, δηλαδή προσωπικού που θα στελεχώσει τις Υπηρεσίες Καθαριότητας, ΔΕΥΑ, Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης - Άρδευσης, Αποχέτευσης και Δημοτικών Κοιμητηρίων κ.τ.λ., πέραν της δικαίωσης των επιτυχόντων ΑΣΕΠ και της νομοθετικής ρύθμισης που συνέβαλε έτσι ένας σημαντικός αριθμός αυτών να στελεχώσει- ενισχύσει την επιχείρηση.

Υπάρχει βέβαια και η δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 64 του Ν.4389/2016 και αφορά προσωπικό ΤΕ-ΠΕ.

Ποια είναι η πρόθεσή σας για αξιοποίηση των σχετικών νομοθετικών διατάξεων;

 1. . Έχει προκύψει μέγα θέμα με την Διοικητική Υπηρεσία και ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση του Προϊσταμένου της , την υπό παραίτηση στάση του υπευθύνου μισθοδοσίας και την αδυναμία να ανταποκριθούν επαρκώς κατά δήλωσή τους στην σωστή έκδοση αυτής

Με την ιδιότητα του Προέδρου, διατυπώσατε την πρόθεσή σας για διερεύνηση της αγοράς έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με ανάθεση σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Επιμένετε σε κάτι τέτοιο;

Έχετε διαφοροποιηθεί από αυτή σας τη θέση ;

Πως σκοπεύετε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της σχετικής διεύθυνσης;

 1. Πότε σκοπεύετε να φέρετε σε σχέδιο εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της επιχείρησης;
 1. Τα μέλη του Δ.Σ. ατύπως πριν από πρόσφατη συνεδρίαση λάβαμε αντίγραφο κειμένου ένστασης συμπολίτη που συμμετείχε σε διαγωνισμό, μαζί με εξώδικη απάντηση-διαμαρτυρία του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΠ

Πότε προτίθεστε να συζητηθεί το θέμα, ή δεν το αξιολογείτε σοβαρό και εξακολουθεί να μην υπάρχει στα θέματα των τακτικότατων σε χρόνο  σύγκλισης συμβουλίων; (3η συνεδρία το τελευταίο 10ήμερο)

 1. Σχετικά δε με ΕΔΕ που αφορά παράτυπη-παράνομη χορήγηση-απολαβή επιδομάτων σε/από στέλεχος της επιχείρησης θέλω να γίνει γνωστό αν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία ή όχι κι αν όχι πότε προβλέπεται;

Τι διαπιστώνει;  πως και σε ποιους καταλογίζει ευθύνες;

 1.     Στο ενημερωτικό σας σημείωμα – απόφαση γίνεται αναφορά για 97 γεωτρήσεις που συμβάλλουν στην επάρκεια υδάτινων πόρων για τις ανάγκες υδροδότησης του δήμου μας.

Παρακαλώ να μου γνωρίσετε αναλυτικά τις 64 των πρώην Καποδιστριακών δήμων ( τόσο για τα γεωγραφικά σημεία τους όσο και για την ημερήσια «παραγωγή» τους) καθώς επίσης αναλυτικά τις άλλες γεωτρήσεις κατά γεωγραφικό σημείο όσο και για την ημερήσια «παραγωγή» τους, ενώ πιο ξεχωριστά αυτές των ιδιωτών και ποια σχέση τις διέπει με την επιχείρηση (αντίγραφα των αντίστοιχων παραστατικών συμφωνίας παραχώρησης εκ μέρους τους και αποδοχής εκ μέρους της ΔΕΥΑΠ )

Τέλος στα φαινόμενα της συχνότητας βλαβών του δικτύου έρχεται να προστεθεί και αυτή των κατοίκων της περιοχής Ζαβλανίου (Αχαϊκής Συμπολιτείας, Σουφλίου και Μονεμβασίας) οι οποίοι με σχετικό ενυπόγραφο κείμενό τους (23/6/2016) θέτουν, πέραν της αμεσότητας αντικατάστασης του πεπαλαιωμένου δικτύου ύδρευσης για ποιοτικά παρεχόμενο νερό και το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί λόγω των διαρροών στα θεμέλια των οικοδομών τους.

 

Ευελπιστώ  στην ταχύτερη δυνατή γραπτή απάντησή σας μετά των αιτουμένων στοιχείων."

                                                                                   

Γιάννης Γκόβας                                               

Μέλος ΔΣ – εκπρόσωπος ΡΑΠ-Πάτρα Ανθρώπινη Πόλη»