Πώς θα καταφέρετε να «κουρέψετε» φόρους και πρόστιμα | dete

Πώς θα καταφέρετε να «κουρέψετε» φόρους και πρόστιμα

Τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε «κούρεμα» επιπλέον φόρων και προστίμωνέχουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με εκκρεμείς φορολογικές δηλώσεις. Τις ερχόμενες ημέρες μάλιστα αναμένεται να σταλεί μήνυμα ταυτόχρονα με εντολή ελέγχου προκειμένου να τις ρυθμίσουν άμεσα.

H εντολή ελέγχου θα πληροφορεί παράλληλα ότι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα, μέχρι να τους κοινοποιηθεί το σημείωμα με τον διορθωτικό προσδιορισμό του φόρου που θα προκύψει από τον έλεγχο, να υποβάλλουν εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις για τις εκκρεμείς υποθέσεις τους.

Όσοι αποδεχθούν την πρόσκληση και υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις θα κερδίσουν έκπτωση στα πρόστιμα ή τον πρόσθετο φόρο έως και 40% υπό την προυπόθεση όμως ότι θα προχωρήσουν στην εξόφληση του εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου.

Παραδείγματα

– Σε φορολογούμενο κοινοποιείται εντολή ελέγχου γιατί δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση τα τελευταία χρόνια γλιτώνοντας έτσι την πληρωμή φόρων ύψους 20.000 ευρώ. Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή ανέρχεται στα 8.000 ευρώ, ενώ οι τόκοι στα 4.000 ευρώ. Συνολικά καλείται να πληρώσει το ποσό των 32.000 ευρώ. Στην περίπτωση που επιλέξει να πληρώσει τις οφειλές του σε διάστημα 30 ημερών, το πρόστιμο των 12.000 ευρώ θα περιοριστεί στα 7.200 ευρώ (κούρεμα 4.200 ευρώ). Δηλαδή, θα κληθεί να πληρώσει συνολικά 27.200 ευρώ.

– Σε φορολογούμενο κοινοποιείται εντολή φορολογικού ελέγχου και προχωρά στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος αποκαλύπτοντας εισόδημα ύψους 100.000 ευρώ. Από αυτό προκύπτει φόρος εισοδήματος 45.000 ευρώ. Του επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 22.500 ευρώ. Εφόσον όμως εξοφλήσει το ποσό εντός 30 ημερών, τότε το πρόστιμο περιορίζεται στα 13.500 ευρώ.

newpost.gr