Πρυτανικές εκλογές – Μπούρας: Οχι άλλος εγωισμός, όχι άλλος διχασμός | dete

Πρυτανικές εκλογές - Μπούρας: Οχι άλλος εγωισμός, όχι άλλος διχασμός

«Η νέα κανονικότητα πρέπει να αποβάλει την τοξικότητα, και να στηριχθεί στη δημοκρατία, τη δημιουργικότητα, τον ορθολογισμό, την αποφασιστικότητα, τις συνέργειες και την αποτελεσματικότητα» επισημαίνει το υποψήφιο σχήμα για τις επικείμενες πρυτανικές εκλογές με υποψήφιο πρύτανη τον πρώην αντιπρύτανη καθηγητή στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Χρήστο Μπούρα.
Υποψήφιοι αντιπρυτάνεις είναι οι:
> Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας
> Διονύσης Μαντζαβίνος, Καθηγητής, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
> Μάρκος Μαραγκός, Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής
> Δημήτρης Σκούρας, Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών
Το παραπάνω σχήμα επεξεργάστηκε μία σειρά προτάσεων, με στόχο, όπως σημειώνει «να ανοίξει γόνιμος διάλογος για το μέλλον του Πανεπιστημίου Πατρών, χωρίς δογματισμούς και θέσφατα, αλλά με νηφαλιότητα και ανταλλαγή επιχειρημάτων».
Οι προτάσεις αυτές συνοψίζονται στα εξής:
• Αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας: Βασική προτεραιότητά μας είναι η αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο. Η Σύγκλητος και τα συλλογικά όργανα είναι αυτά που εκφράζουν την Πανεπιστημιακή Κοινότητα με σεβασμό στο Σύνταγμα και τους νόμους της
χώρας. Οφείλουμε να απομακρυνθούμε από την κουλτούρα του διχασμού και του εγωισμού. Η υπόθεση της ανόρθωσης του Πανεπιστημίου Πατρών πρέπει να είναι υπόθεση όλων μας, από όποια θέση κατέχει ή θα κατέχει ο καθένας μας.
• Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης: Πρέπει να καταρτισθεί αμέσως και με ευθύνη της Συγκλήτου Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου με κριτήρια ακαδημαϊκά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά, ανθρώπινων πόρων, υποδομών, με δυνατότητα παροχής στέγασης και σίτισης των
φοιτητών και χρηματοδότησης και λαμβάνοντας υπόψη την συγκέντρωση των τμημάτων μιας σχολής στην ίδια γεωγραφική περιοχή. Στην Πάτρα και στο Πανεπιστήμιό της αξίζει άριστο ανθρώπινο δυναμικό, διδάσκοντες και φοιτητές. Αυτό επιτυγχάνεται με τη διαρκή ακαδημαϊκή αναβάθμιση, με προτεραιότητες τη διδασκαλία, την εργαστηριακή εκπαίδευση, την πρακτική άσκηση, τη φοιτητική μέριμνα και τη διαρκή επικοινωνία της έρευνας με την εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Πατρών δεν πρέπει να βρεθεί χωρίς σχέδιο για άλλη μια φορά. Βασικοί πυλώνες του σχεδίου θα πρέπει να αποτελούν η αριστεία, η αξιολόγηση, η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η λογοδοσία, ο σεβασμός στους θεσμούς και η κοινωνική ευαισθησία.
Παράλληλα, πρέπει να ενταθεί και να συστηματοποιηθεί η προβολή του Πανεπιστημίου (π.χ. κοινωνικά μέσα, έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα) με τη δημιουργία Γραφείου Τύπου.
• Ψηφιακός μετασχηματισμός και οικονομική διαχείριση: Η εξάλειψη της γραφειοκρατίας απαιτεί ισχυρό Ψηφιακό Μετασχηματισμό, απλοποίηση διαδικασιών και οργανωσιακές αλλαγές, με παράλληλη εκπαίδευση όλου του Προσωπικού σε νέες δεξιότητες. Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Πανεπιστημίου Πατρών με ανοιχτές τεχνολογίες αποτελεί προτεραιότητα.
• Αναβάθμιση του ΕΛΚΕ: Επιβάλλεται να αναβαθμιστεί ο ΕΛΚΕ, με κατεύθυνση την ενίσχυση της Αριστείας και της Αποτελεσματικότητας. Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες με ψηφιακό μετασχηματισμό και οργανωσιακές αλλαγές στις διαδικασίες. Να υπάρξει επιβράβευση της
εξαιρετικής έρευνας και διδασκαλίας. Να υπάρξει ξεχωριστή προκήρυξη του προγράμματος ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ για τους συναδέλφους από τα πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, ένα πρόγραμμα ανά τμήμα, χωρίς ηλικιακό περιορισμό για τα επόμενα 4 χρόνια. Ο ΕΛΚΕ πρέπει να μετεξελιχθεί σε ΑΕ ή ΝΠΙΔ με διαφάνεια και με ενσωμάτωση της Εταιρείας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου.
• Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών: Μέρος της αναβάθμισης περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ξενόγλωσσων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
Ετσι θα δημιουργηθεί ένα νέο Πανεπιστήμιο Πατρών με ξεχωριστή θέση στον παγκόσμιο χάρτη, που θα αποφέρει σημαντικά οφέλη σε όλη την περιοχή.
• Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση: Η διδασκαλία και ο τρόπος εξέτασης των φοιτητών στην τρέχουσα κατάσταση πρέπει να αντιμετωπισθεί με βάση τις οδηγίες των ειδικών, τη φύση των εξεταζόμενων μαθημάτων καθώς και τις δυνατότητες των υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι πραγματικότητα ότι πολλά μαθήματα, εργαστήρια και κλινικές απαιτούν φυσική παρουσία, η οποία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από άλλους τρόπους. Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικαταστήσει την αμφίδρομη και γόνιμη σχέση διδάσκοντα και διδασκόμενου στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια.
Χρησιμοποιήθηκε ως λύση έκτακτης ανάγκης για την πανδημία. Πρέπει όμως να προετοιμαστούμε καλύτερα για μελλοντικά συμβάντα τα οποία πιθανώς θα δημιουργήσουν παρόμοιες καταστάσεις.
• Σχεδιασμός νέου κτηριολογικού χάρτη και βελτίωση των παλαιών υποδομών: Με αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων όπως ΕΤεΠ, ΠΔΕ, ΣΔΙΤ κ.λπ. με προτεραιότητα τη δημιουργία 3-4 μεγάλων αμφιθεάτρων, κτήριο για Οριζόντιες Ερευνητικές Υποδομές και κατασκευή κτηρίων Τμημάτων και Σχολών με βάση τον χρόνο λειτουργίας τουςκαι τις καταγεγραμμένες αναπτυξιακές τους ανάγκες. Σημαντικός στόχος πρέπει να είναι η αξιοποίηση των εστιών, του ανοιχτού θεάτρου και του πανεπιστημιακού γυμναστηρίου με χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων και την ανάδειξή τους σε πολυχώρο πολιτισμού άθλησης εστίασης
και διαμονής με ποικίλες χρήσεις.
• Υπηρεσιακά συμβούλια και αξιολόγηση των υπαλλήλων: Η άμεση λειτουργία υπηρεσιακών συμβουλίων είναι επιβεβλημένη. Ετσι οι κρίσεις των υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Πατρών και η αξιοποίησή τους θα γίνονται με βάση τα προσόντα και τον υπηρεσιακό τους φάκελο. Οι
τοποθετήσεις σε θέσεις ευθύνης να γίνονται από τη Σύγκλητο.
• Ασφάλεια και καθημερινότητα της πανεπιστημιακής ζωής: Απαιτείται να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την ασφάλεια στο Πανεπιστήμιο, με την ολοκλήρωση της περίφραξης, την ενίσχυση της φύλαξης, την αλλαγή πολιτικής στο άνοιγμα των θυρών εισόδου και την υλοποίηση από τις αρχές των αποφάσεων για τους παράνομους καταυλισμούς.
• Εξωστρέφεια και κοινωνική διάδραση: Η προσέλκυση δωρεών, υποτροφιών και χορηγιών πρέπει να είναι μέρος μιας ευρύτερης και καλά συντονισμένης ακαδημαϊκής πολιτικής.
Μπορούμε να αποκτήσουμε κτίρια και αμφιθέατρα, αλλά και άλλους χώρους που να φέρουν το όνομα του δωρητή. Πρέπει να ζητηθεί από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να σχεδιαστεί ένα τετραετές πρόγραμμα αναβάθμισης του ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού και μια σειρά έργων για το κτιριολογικό πρόγραμμα. Η πόλη, με δεδομένη την εξαιρετική προσβασιμότητα της, μπορεί να γίνει σημείο αναφοράς του συνεδριακού τουρισμού και θερινών σχολείων. Στην λογική αυτή θα κινηθεί η αναβάθμιση και διεθνοποίηση της έκθεσης Patras IQ, βασικός πυλώνας της οποίας είναι το Πανεπιστήμιο. Τέλος, ο σχεδιασμός μιας δράσης «το Πανεπιστήμιο πάει στη Πόλη και γνωρίζεται με τους πολίτες». Η Πάτρα ζει με το Πανεπιστήμιο και οφείλει να το αγκαλιάσει
και να δηλώσει ενεργά τη παρουσία της με υποτροφίες, χορηγίες και δωρεές.