Προτεραιότητα οι πωλήσεις τραπεζικών προϊόντων

Προσέλκυση καταθέσεων, νέες χρηματοδοτήσεις και πωλήσεις μιας σειράς τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της στρατηγικής των συστημικών τραπεζών, δηλαδή δίνεται έμφαση στις καθαρά τραπεζικές εργασίες και σε προϊόντα που υπέστησαν ιστορικά μεγάλη υποχώρηση από την πολυετή ύφεση.

«Στόχος μας είναι το τραπεζικό κατάστημα να μην αποτελεί μόνον κέντρο ρυθμίσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αλλά να αποκτήσει κάποια από τη ζωντάνια του παρελθόντος. Να μετατραπεί ξανά σε κέντρο πώλησης τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών, που θα καλύπτει νέες ανάγκες των συναλλασσομένων και όχι ρυθμίσεις παλαιότερων», αναφέρει στην «Κ» επιτελικό στέλεχος συστημικής τράπεζας.

Για τον λόγο αυτό θα δοθεί έμφαση στη διάθεση κυρίως τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων και προγραμμάτων που θα συνδέονται με καλύψεις από την υγεία για όλη την οικογένεια, την ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας μέχρι την ασφάλιση προσωπικών αντικειμένων όπως κινητά τηλέφωνα, τσάντες, κλειδιά κ.λπ. Για τους πελάτες των τραπεζών τα προϊόντα αυτά θα διατίθενται σε προνομιακές τιμές. Επίσης, μέσω του τραπεζικού καταστήματος θα γίνει προσπάθεια να προωθηθεί μια σειρά υπηρεσιών και προϊόντων που συνδέονται με τις πληρωμές, όπως αυτόματη εξόφληση υποχρεώσεων τόσο για ιδιώτες όσο και για επιχειρήσεις, μια δυνατότητα που δινόταν και στο παρελθόν αλλά η ζήτηση υποχώρησε. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, με μια πάγια εντολή θα δίνεται η δυνατότητα κάλυψης από την τράπεζα μιας σειράς υποχρεώσεών τους στον τομέα πληρωμών, εισφορών ΟΑΕΕ, ΔΕΚΟ κ.λπ.

Οι τράπεζες θα δώσουν επίσης μεγάλη έμφαση στα προνόμια των μισθοδοτικών λογαριασμών καθώς μέσω αυτών μπορεί να πραγματοποιήσουν μια σειρά σταυροειδών πωλήσεων στους συναλλασσομένους.

Προνόμια, όπως μειωμένα επιτόκια στις πιστωτικές κάρτες, δίχως συνδρομή, προγράμματα επιστροφής, μειωμένα επιτόκια σε προσωπικά δάνεια αλλά και σε στεγαστικά και άμεση ενημέρωση για τη σχέση τους με την τράπεζα.

Στον τομέα των καταθέσεων, δίνεται έμφαση μεταξύ άλλων σε αποταμιευτικά προγράμματα που συνδέονται με τα παιδιά και τη μελλοντική τους εξασφάλιση, που όπως επισημαίνουν τραπεζικά στελέχη έχουν αρχίσει και γνωρίζουν ζήτηση ξανά.

Η μεγαλύτερη πρόκληση όμως του τραπεζικού καταστήματος είναι οι νέες χρηματοδοτήσεις τόσο σε νοικοκυριά όσο και σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. «Oταν ξαναδούμε αναμονή στους χρηματοδοτικούς συμβούλους τότε το στοίχημα εξόδου από την κρίση θα έχει κερδηθεί οριστικά», μας αναφέρει χαρακτηριστικά διοικητικό στέλεχος συστημικής τράπεζας.

Οπως έχουν επισημάνει οι διοικήσεις των τραπεζών, υπάρχουν κεφάλαια για νέες χρηματοδοτήσεις αλλά η ζήτηση κυμαίνεται ακόμη σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, έχοντας προσεγγίσει ακόμη και τα ιστορικά χαμηλά.