Προσλήψεις: 360 θέσεις εργασίας σε υπουργείο Υγείας, νοσοκομεία, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων | dete

Προσλήψεις: 360 θέσεις εργασίας σε υπουργείο Υγείας, νοσοκομεία, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Θέσεις εργασίας που ανέρχονται σε 360 πρόκειται να πληρωθούν σε φορείς, νοσοκομεία, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα dimosio.gr.

Οι θέσεις εργασίας:

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας ανακοινώνει την πρόσληψη 38 ατόμων με σύμβαση εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τηλέφωνο: 2441351486

Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών στη συνεδρίασή της στις 10/12/2019 αποφάσισε την πρόσληψη για το έτος 2020 συμβασιούχων διδασκόντων με μερική απασχόληση βάσει του π.δ. 407/1980. Υποβολή δικαιολογητικών από την Πέμπτη 19/12/2019 έως και την Τετάρτη 15/01/2020. Τηλ. επικοινωνίας: 2103897143.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 317 θέσεων σε φορείς πρόνοιας, ως ακολούθως:

  • Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
  • Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
  • Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
  • Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ)

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (31 θέσεις), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (38 θέσεις), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (213 θέσεις) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (35 θέσεις).

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 23/12/2019-10/01/2020, για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι 13/01/2020 έως 28/01/2020.

Προσλήψεις για 8 θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε διάφορους τομείς της επιχείρησης. Δεν έχουν όλες οι θέσεις ίδια καταληκτική ημερομηνία υποβολής.