«Πράσινο φως» για το έργο της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα | dete

«Πράσινο φως» για το έργο της Ελληνικός Χρυσός στην Ολυμπιάδα

Το έργο είναι προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ – Στην ουσία η απόφαση αποτρέπει το σενάριο αναστολής των εκεί εργασιών και την απόλυση περίπου 500 εργαζομένων

«Πράσινο φως» από το ΥΠΕΚΑ στην άδεια εγκατάστασης νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα του Δήμου Αριστοτέλη.

Στην ουσία η απόφαση αυτή αποτρέπει το σενάριο αναστολής των εκεί εργασιών και την απόλυση περίπου 500 εργαζομένων στο έργο που υλοποιεί στην Ολυμπιάδα η θυγατρική της Eldorado Gold, Ελληνικός Χρυσός. Το έργο είναι προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με έγγραφο, η άδεια χορηγείται για ένα έτος, από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης, με όρους και περιορισμούς, η παράβαση των οποίων μπορεί να έχει ως συνέπεια, για τη δικαιούχο εταιρεία, την ανάκλησή της.

Μεταξύ άλλων, η διάταξη των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων πρέπει να ανταποκρίνεται στα στοιχεία της οικονομοτεχνικής μελέτης και στα θεωρημένα από την Υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος σχεδιαγράμματα.

Επίσης, η εταιρεία κατά την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του θέματος πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ακόμη το υπουργείο Περιβάλλοντος διαθέτει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόσθετους όρους ή μέτρα, που θα έκρινε αναγκαία λόγω ύπαρξης νέων στοιχείων, για την προστασία της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων στις υπόψη εγκαταστάσεις, όπως και για την προστασία του εργασιακού χώρου και του περιβάλλοντος γενικά.

Πηγή: www.capital.gr