ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | dete

ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΔΟΥ ΠΟΙΟΙ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ