ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ: «ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ» | dete

ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ: «ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ»

ΠΛΑΤΩΝ ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ: «ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ»