Μόνο ένας στους 100 Έλληνες δηλώνει πως η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι καλύτερη σε σύγκριση με πριν από τέσσερα χρόνια (οι 99 λένε ότι είναι χειρότερα), ενώ μόλις 2 στα 100 νοικοκυριά δηλώνουν  ότι ζουν καλύτερα απ’ ότι πριν από 4 χρόνια (τα 98 δηλώνουν ότι ζουν χειρότερα)!

Πρόκειται για δύο από τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στην τελευταία έρευνα «Life in Transition» (LiTS) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD).

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα της έρευνας σ’ ότι αφορά την Ελλάδα:

Τα αντίστοιχα ποσοστά στις αναπτυσσόμενες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης είναι 24% και 29%

Ταυτόχρονα μόλις οι 10 στους 100 δηλώνουν ικανοποιημένοι στην Ελλάδα από την προσωπική οικονομική τους κατάσταση και οι 12 στους 100 θεωρούν πως έχει μειωθεί η διαφθορά κατά το ίδιο διάστημα.

Για λόγους σύγκρισης η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBBRD) παραθέτει και τα ποσοστά των Γερμανών και των Ιταλών όπως και τον μέσο όρο.