ΠΑΤΡΑ: Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου για την επόμενη χρονιά | dete

ΠΑΤΡΑ: Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου για την επόμενη χρονιά

Στην υπ’ αριθ. 115/25.4.2017 συνεδρίαση της Συγκλήτου εγκρίθηκε το ημερολόγιο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους 2017-18, ως εξής:

Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2017: 28.8.2017 – 22.9.2017
Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 2.10.2017
Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου: 12.1.2018
Εξετάσεις χειμερινού εξαμήνου: 22.1.2018 - 9.2.2018
Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 19.2.2018
Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 1.6.2018
Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου: 11.6.2018 - 30.6.2018