ΠΑΤΡΑ: Την μεθεπόμενη Τετάρτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα ναρκωτικά | dete

ΠΑΤΡΑ: Την μεθεπόμενη Τετάρτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τα ναρκωτικά

Σας παρακαλούμε να παραστείτε στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα γίνει την 24η Ιουνίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, στο χώρο

του Παμμικρασιατικού Συλλόγου στα Προσφυγικά (Φωκαίας 26), με το

παρακάτω μοναδικό θέμα:

1. Το ζήτημα των Ναρκωτικών (Υπ’ αριθμ. 268/2015 Απόφαση Δημοτικού

Συμβουλίου) (εισηγητής: κ. Δήμαρχος)