ΠΑΤΡΑ: Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας-Ο ρόλος του Γλαύκου και του Διακονιάρη-Οι φόβοι | dete

ΠΑΤΡΑ: Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας-Ο ρόλος του Γλαύκου και του Διακονιάρη-Οι φόβοι


Με το μείζον θέμα των πλημμυρών, συνεχίστηκε η διαβούλευση επί του σχεδίου διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών της Βόρειας Πελοποννήσου.

Το προσχέδιο διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας έχει καταρτιστεί από κοινοπραξία μελετητικών γραφείων, υπό την επίβλεψη της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και περιλαμβάνει χάρτες επικινδυνότητας και χάρτες πιθανών επιπτώσεων πλημμύρας, καθώς και σχέδια διαχείρισης.
Τα εξεταζόμενα σενάρια που παρουσιάστηκαν, λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους πλημμύρας σε περιόδους αναφοράς 50, 100 και 1000 χρόνων για ποτάμια, ρέματα και χείμαρρους της Βόρειας Πελοποννήσου, με κριτήρια την εγγύτητά τους σε κατοικημένες περιοχές, καθώς και σε περιοχές με βασικές υποδομές, δραστηριότητες οικονομικού ενδιαφέροντος και περιοχές με μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς.
Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
Στο προσχέδιο που περιλαμβάνει την περιοχή μελέτης, έχουν οριστεί 17 ζώνες δυνητικού κινδύνου, όπου με τη χρήση κατάλληλων υδραυλικών μοντέλων, αποτυπώνονται ποιες εκτάσεις διατρέχουν κίνδυνο πλημμύρας.
Στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας, οι μελετητές με τα διάφορα μοντέλα που «έτρεξαν» διαπίστωσαν ότι τόσο ο ποταμός Γλαύκος όσο και ο Διακονιάρης λόγω των έργων διευθέτησης που έγιναν στο πρόσφατο παρελθόν, δεν αποτελούν δυνητικό κίνδυνο για πλημμύρα, για τα επόμενα 50 και 100 χρόνια.
Οπως αναφέρεται στην προμελέτη, οι διατομές τους είναι επαρκείς για την περίοδο μελέτης, με αποτέλεσμα να μην προβλέπονται υπερχειλίσεις και κατακλύσεις.
ΤΑ ΡΕΜΑΤΑ
Στο ρέμα Βουντένη, το τεχνικό που υπάρχει στην Περιμετρική Πατρών χαρακτηρίζεται ως επαρκές, όμως χαμηλά στη σιδηροδρομική γραμμή, εμφανίζονται φαινόμενα κατάκλυσης, γι΄αυτό και έχει τον μεγαλύτερο βαθμό επικινδυνότητας για πλημμύρα στα επόμενα 50 - 100 χρόνια.
Επίσης, στο ρέμα Κουριχάλη, εμφανίζονται τοπικές κατακλύσεις στο Μιντιλόγλι και υπάρχουν αποθέσεις φερτών και σκουπιδιών στο τεχνικό της οδού Μεγάλο Αλεξάνδρου, που φράσουν το υδραυλικό άνοιγμα του τεχνικού.
Ο ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΕΙΡΟΣ
Στον ποταμό Πείρο εμφανίζονται σημαντικές κατακλύσεις στα νότια και σε αγροτικές εκτάσεις, αλλά και τοπικές κατακλύσεις στη ΒΙΠΕ Πατρών, συγκέντρωση υδάτων ανάντη της ΕΟ Πατρών-Πύργου και σημαντικές κατακλύσεις στην Κάτω Αχαΐα.
Οσον αφορά τον Βουραϊκό ποταμό, παρατηρείται υπερχείλιση και κατάκλυση αγροτικών εκτάσεων αλλά και των οικισμών Ζαχλωρίτικα και Διακοπτό. Στον ποταμό Κερυνίτη μικρή κατάκλυση συμβαίνει σε περιοχή κατάντι της Ολυμπίας Οδού, ενώ στον ποταμό Σελινούντα, κατάντι της ΠΕΟ και μέχρι την εκβολή, υπάρχουν αναχώματα με τοπικές οδούς επαρκή και οι υπερχειλίσεις είναι τοπικές στα τελευταία μέτρα πριν την εκβολή.
ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
Στον ποταμό Σελινούντα, τον μεγαλύτερο κίνδυνο δυνητικών επιπτώσεων, εμφανίζει η περιοχή του οικισμού Διακοπτού, όπου εντοπίζονται τουριστικές και κοινωνικές υποδομές.
Στην ευρύτερη περιοχή, και για περίοδο αναφοράς τα 50 χρόνια, υψηλό βαθμό επιρροής έντασης πλημμύρας από ποτάμια ροή, εμφανίζει η εκβολή του ποταμού Πηνειού, ενώ για περίοδο αναφοράς τα 100 έτη, πολύ υψηλό βαθμό επιρροής έντασης πλημμύρας εμφανίζουν οι εκβολές του Πηνειού και η περιοχή της Βάρδας.