ΠΑΤΡΑ – Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Η Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανάμεσα στα θέματα συζήτησης | dete

ΠΑΤΡΑ - Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο - Η Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανάμεσα στα θέματα συζήτησης

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων συνεδριάζει την 19η  Μαΐου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

Νέα Αγωνιστική Πρωτοβουλία, στις 25/6/2017, για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας των ανέργων και των οικογενειών τους (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού είκοσι δύο (22) ατόμων, για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας εποχικής ανάγκης της Πολιτικής Προστασίας, κατά την αντιπυρική περίοδο και Πυροπροστασία του διευρυμένου Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινωφελούς χώρου (για ανέγερση Πνευματικού Κέντρου), ιδιοκτησίας της κ. Γεωργίας Ψάχου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 62/99 Διορθωτική Πράξη, επί της υπ΄ αριθμ. 3/92 Πράξης Εφαρμογής, στην περιοχή Ψάχου- Μέμου- Κρύα Ιτεών -Ζαρουχλέικα του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 79/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας των κ.κ Αλεξάνδρας Χρυσανθακοπούλου (κληρονόμος του κ. Βασίλειου Χρυσανθακόπουλου, σχετ. η υπ΄αριθμ. 142/27-8-2015 πράξη αποδοχής κληρονομιάς, της συμβ/φου Πατρών Καλλιόπης Φραντζή) και Αλέξιου & Αρτέμιου Χρυσανθακόπουλου, σύμφωνα με την 16/2002 Διορθωτική Πράξη επί της υπ’ αριθμ. 2/90 πράξης εφαρμογής των περιοχών Κάτω Συχαινά- Ανθούπολη,  του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 80/2017  απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας των κληρονόμων Παντελή Κιέκκα, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 1238Α, 1239 και 2577Β του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών και επί των οδών Φιλίππου – Ολυμπιάδος και Νικοπόλεως, στην περιοχή Ταραμπούρα (σχετική η αριθμ. 81/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας των κ.κ. Νικολάου Αποστολόπουλου κλπ, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 279, του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, μεταξύ των οδών Προύσσης, Νικαίας, Περγάμου και Πολυκράτου, στην περιοχή «Προσφυγικά» (σχετική η αριθμ. 82/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Αιτούμενη παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ, επί της οδού Αιτωλικού αρ. 32 (σχετική η αριθμ. 84/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επί των οδών Περιάνδρου και Παπανικολάου, λόγω έργων (σχετική η αριθμ. 77/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Αποδοχή και Έγκριση απόδοσης Β΄ Κατανομής 2017, χρηματικού ποσού 481.027,37€, στους νόμιμους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δ. Πατρέων, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους,  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

Λήψη απόφασης, για έγκριση διενέργειας δημόσιας, φανερής, προφορικής, μειοδοτικής δημοπρασίας, για τη μίσθωση από το Δήμο Πατρέων ενός ακινήτου, για τη στέγαση του 35ου Νηπιαγωγείου Πατρών (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων, προϋπολογισμού δαπάνης 170.259,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς, Π. Μελάς- Αντ/ρχοι, Π Λέμης- Αρμ. Δ/ντής).

α)  Έγκριση οριστικής μελέτης και β) καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου  «Επισκευή- Διαμόρφωση σε Παιδικό Σταθμό του κτιρίου, επί των οδών Μανιακίου- Κορίνθου» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση της αριθμ. 143/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Κοινωνικού Οργανισμού, η οποία αφορά στην τροποποίηση Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Έγκριση υποβολής πρότασης, για την ένταξη του έργου «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης, για την προετοιμασία και ωρίμανση έξι (6) πράξεων της ΒΑΑ στου Δήμου Πατρέων», στον άξονα προτεραιότητας 7 «Τεχνική βοήθεια ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση υποβολής πρότασης, για την ένταξη του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας ΒΑΑ Δήμου Πατρέων», στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).

Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση, για την ανάθεση της προμήθειας οικοδομικών υλικών, για Δ.Ε. Μεσσάτιδας- Παραλίας- Βραχναιΐκων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).

Έγκριση της αριθμ. 19/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, η οποία αφορά στην Έκθεση Α΄ τριμήνου, έτους 2017, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Δ.Σ.).

Λήψη απόφασης, περί μείωσης του μισθώματος, για το ακίνητο που στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Παραλίας του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση των υπ’ αριθμ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12/2017 αποφάσεων της γνωμοδοτικής Επιτροπής Ονοματοθεσίας οδών – πλατειών και συνοικισμών της πόλης (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος).

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Αρχικής Σύμβασης (2ος Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου:«Ανακατασκευή χώρων παιδικών χαρών Δ.Ε. πρώην Δ. Παραλίας, Βραχναιΐκων, Μεσσάτιδας» του  Δήμου  Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή οδού Αυστραλίας, από Κανελλοπούλου έως πάροδο Αυστραλίας 41» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης, Τ.Κ. Τσουκαλεϊκων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή- Συντήρηση οδών Νοτίου Διαμερίσματος» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- Διανοίξεις οδών 2015» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης και συγκρότηση των Επιτροπών α) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχ/κού εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση, εκ νέου, επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Οδοποιία Δημοτικών Ενοτήτων (2015) Μεσσάτιδας- Παραλίας- Βραχναιΐκων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου «Περιφράξεις προστασίας οδών, κατά μήκους οριοθετημένων χειμάρρων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

Αντικατάσταση εκπροσώπου ΕΠΣΑ, στη Διοικούσα Επιτροπή Δημοτικών Ποδοσφαιρικών Γηπέδων.

Τροποποίηση της αριθμ. 415/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά στην παραίτηση και αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).

Χορήγηση νέας άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών (Γ. Αγγελόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

Χορήγηση Ειδικής Άδειας Λειτουργίας Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου (Ίντερνετ) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

Επιστροφή ποσού, σε δικαιούχους των περιοχών Ξερόλακας και Βιολογικού Καθαρισμού (Σ. Κωστακόπουλος κ.λπ) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος).

Ορθή Επανάληψη της 200/21-3-2017 Α.Δ.Σ., η οποία αφορά σε έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος).

Ορθή Επανάληψη της 306/26-4-2017 Α.Δ.Σ., η οποία αφορά σε έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος).

Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλής (Ν. Ευαγγέλου) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).

Επιστροφή ποσού, για δημοσιονομική διόρθωση του «Προγράμματος Εξοικονομώ Ρίου» (ορθή επανάληψη της αριθμ. 265/2017 Α.Δ.Σ.) (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).