ΠΑΤΡΑ: Πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων από το Πανεπιστήμιο | dete

ΠΑΤΡΑ: Πρόγραμμα κατάρτισης Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων από το Πανεπιστήμιο

Τον Φεβρουάριο 2017 ξεκινάει στο ΚΕΚ του Πανεπιστημίου μας ο 2ος κύκλος του προγράμματος «Κατάρτιση Εκπαιδευτικών σε Θέματα Εκπαίδευσης Προσφύγων» (ΚΕΘΕΠ). Σκοπός του προγράμματος είναι η εξειδίκευση διδακτικού προσωπικού, το οποίο επιθυμεί να εργαστεί με πρόσφυγες, προκειμένου να είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και να μπορεί να ανταποκριθεί στις εκπαιδευτικές ανάγκες τους.

Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης, αλλά και απόφοιτους ΑΕΙ και ΑΤΕΙ, οι οποίοι προτίθενται να ασχοληθούν με την εκπαίδευση.

Καθώς το Πρόγραμμα ακολουθεί την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, οι καταρτιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα από κάθε μέρος της Ελλάδας ή το εξωτερικό. Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως και τις 3/2/2017. Αναλυτικά πληροφορίες: http://kek.upatras.gr/courses/educators-refugees-training/.