ΠΑΤΡΑ: Προσκύνημα Ρώσων Ναυτικών στον Άγιο Ανδρέα | dete

ΠΑΤΡΑ: Προσκύνημα Ρώσων Ναυτικών στον Άγιο Ανδρέα

Μὲ εὐλάβεια προσῆλθαν στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου στὴν Πάτρα, σήμερα Δευτέρα 10.10.2016, καὶ προσκύνησαν τὴν τιμία Κάρα, τὸν Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὸν Τάφο τοῦ Πρωτοκλήτου, ὁ Καπετάνιος καὶ τὸ πλήρωμα τοῦ Ρωσικοῦ Ἱστιοφόρου «Κρουζενστέρν», τὸ ὁποῖο εὑρίσκεται γιὰ λίγες ἡμέρες στὸ λιμάνι τῆς Πάτρας.

Πρόκειται γιὰ πλοῖο στὸ ὁποῖο ἐκπαιδεύονται πλοίαρχοι τοῦ Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ καὶ τὸ ὁποῖο ἔχει δοκίμους ἀπὸ Ρωσία, Πολωνία καὶ χῶρες τῆς Βαλτικῆς. Τὸ ἐν λόγῳ πλοῖο ἔχει ἕδρα τὸ Καλίννιγραντ.

Πρόκειται γιὰ πλοῖο ποὺ ἔχει κατασκευασθεῖ προπολεμικὰ γιὰ ταξίδια ἀπὸ Εὐρώπη σὲ Ἀμερική. Μεταπολεμικὰ δόθηκε ὡς πολεμικὴ ἀποζημίωση ἀπὸ τὴν Γερμανία στὴ Ρωσία.

Τοὺς Ρώσους ἐπισκέπτες ἐδέχθη ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος ἐτέλεσε δέηση ὑπὲρ ὑγείας αὐτῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους καὶ τοῦ Ρωσικοῦ Ναυτικοῦ.

Τοὺς μίλησε γιὰ τὴν κοινὴ πίστη, τὴν Ὀρθόδοξη δηλ. πίστη τῶν δύο Λαῶν, Ἑλλήνων καὶ Ρώσων, τοὺς ἀνέφερε τὰ περὶ τῆς ζωῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ὡς καὶ τὸ ἱστορικὸ τῶν δύο Ἱερῶν Ναῶν του στὴν Πάτρα

Οἱ Ρῶσοι Ναυτικοὶ ἀφοῦ προσκύνησαν τὴν ἁγία Κάρα, τὸν Σταυρὸ τοῦ Μαρτυρίου καὶ τὸν τάφο τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο ὡς εὐλογία ἀπὸ μιά εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου καὶ ἕνα τευχίδιο μὲ τὸν ἱστορικό του Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στὰ Ρωσικά.

Ὁ Πλοίαρχος προσέφερε στόν Σεβασμιώτατο βιβλίο μέ τό ἱστορικό τοῦ Ρωσικού πλοίου.