ΠΑΤΡΑ: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Πατρώ» της Χαράς Γιαννοπούλου Παπαδάτου

Το βιβλίο με τίτλο «Πατρώ» της Χαράς Γιαννοπούλου Παπαδάτου θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 στις 19.00 το απόγευμα, στην αίθουσα του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Ελλάδας στην Τριών Ναυάρχων 40, στην Πάτρα.

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Νομού Αχαΐας (ΣΑΝΑ) και το ΤΕΕ- Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.

Το βιβλίο εκδόθηκε τον περασμένο Ιανουάριο σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Όπως είχε γράψει το mylefkada.gr, Πατρώ ὀνόμαζαν τήν πόλη οἱ ἑπτανήσιοι κατά τόν Μεσαίωνα. Τό ὅλον ἐγχείρημα ξεκίνησε, ὄχι ὡς καταγραφή, ἀλλά κυρίως ὡς ἔρευνα, γιά ὅλες τίς ἐπιμέρους ἑνότητες μέ τίς ὁποίες ἀσχολεῖται.

Ἡ παρουσίαση παρακολουθεῖ τήν πόλη ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα καί προσπαθεῖ νά ἀνιχνεύσει καί ἀναπλάσει τήν ταυτότητά της στίς διάφορες περιόδους ἐξελίξεώς της. Εἶναι βασικά μιά ἐρευνητική προσπάθεια γιά τήν προσέγγιση πολλῶν λεπτομερειῶν πού συνδέουν τίς διάφορες ἱστορικές περιόδους, ἀλλά καί τήν δομή τῆς πόλεως. Μέ βάση βέβαια τίς ὑπάρχουσες πηγές.

Πρῶτον ἐπικεντρώνεται στό τμῆμα τῆς πόλεως πού ἔχει διαχρονική ἱστο­ρική παρουσία, ἀπό τήν ἀρ­χαιότητα μέχρι σήμερα: στό λεγόμενο Ἱστορικό Κέντρο. Διότι αὐτή στήν οὐσία εἶναι ἡ πόλις. Ἡ πόλις τῶν πολλαπλῶν ἱστορικῶν ἐπιπέδων, ἡ πόλις τῶν πολλα­πλῶν ὀνομάτων μέ τήν ἴδια ὅμως πάντοτε ρίζα, ἡ πόλις τοῦ ἀμετακινήτου μέσα στούς αἰῶνες οἰκονομικοῦ ἐκτοπίσματος. Ἀλλά καί ἡ πόλις τῶν ἀμετακινήτων πολεοδο­μι­κῶν καί κοινωνικῶν κέντρων βάρους.

Στήν συνέχεια θά δοῦμε τήν πόλη, πῶς ἀναγεννήθηκε μετά τήν ὁλική της καταστροφή κατά τήν Ἐπάνάσταση τοῦ 1821 καί τήν ἀναγέννησή της σέ μιά ἐντυπωσιακή πόλη.

Παρουσιάζεται όπως μεταμορφώθηκε σήμερα, ὕστερα ἀπό τίς ἐπενέργειες τῆς μεταπολεμικῆς μεταπρατικῆς κοι­νωνίας. Πρῶτα μέ τήν καταγραφή τῶν ἐπεμβάσεων κατά τήν δεκαετία τοῦ 70 καί μετά μέ τίς πολεοδομικές μελέτες Ε.Π.Α. (Ἐπιχείρηση Πολεοδομικῆς Ἀνασυγκρότησης) πού ἄλλαξαν τό πολεοδομικό τοπίο. Ἀκολουθοῦν ἐρευνητικές μελέτες πού ἐκπορεύθηκαν ἀπό τίς ἀρχικές με­λέτες τῆς Ε.Π.Α. πού κρίνουμε ὅτι εἶναι χρήσιμες νά δημοσιοποιηθοῦν.

Τό τελευταῖο κεφάλαιο ἀφιερώνεται στήν ἀρχιτεκτονική. Γίνεται κυρίως προσπάθεια ἀναλύσεως τῆς ἀρχιτεκτονικῆς φυσιογνωμίας τοῦ Ἱστορικοῦ Κέντρου, πού παρά τήν μεγάλη κακοποίησή του, ἐξακολουθεῖ νά εἶναι παρόν καί σέ κάθε ἔρευνα μᾶς ἐκπλήσσει. Ἡ παρουσίαση γίνεται μέ βάση τούς πολεοδομικούς καί αἰσθητικούς ἄξονες τῆς πόλεως, οἱ ὁποῖοι καταγράφουν μέ τήν ἀρχιτεκτονική πολυποικιλότητά τους τήν ζωντανή οἰκονομική καί κοινωνική ζωή καί ἱστορία τῆς μετεπαναστατικῆς πόλεως.

Την εκδήλωση για το βιβλίο «Πατρώ, Ἡ πόλις τῶν πολλαπλῶν ἱστορικῶν ἐπιπέδων, Μιά πολεοδομική καί ἀρχιτεκτονική ἀνάγνωση» θα συντονίσει ο Θανάσης Γιανναδάκης πρώην Πρόεδρος ΤΕΕ - Τμήματος Δυτικής Ελλάδας.

Ομιλητές:

-Ιωάννης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Πάτρας: Εισαγωγή στην θεματική του βιβλίου.

-Χρήστος Κορδάς, Αντιδήμαρχος Δήμου Πατρέων: Παραδείγματα υλοποίησης προτεινομέ- νων παρεμβάσεων των Πολεοδομικών Μελετών.

-Μιχάλης Πετρόπουλος, Επίτιμος Έφορος Αρχαιοτήτων: "Πατρώ". Προσέγγιση της πολεοδομικής και αρχιτεκτονικής ιστορίας των Πατρών.

-Κωνσταντίνος Μάγνης, Δημοσιογράφος: Με την ματιά του αναγνώστη και του Πατρινού.

-Κώστας Λογαράς, Συγγραφέας: Η Πόλη ως Μυθοπλασία.

-Χαρά Παπαδάτου - Γιαννοπούλου: Γενική αναφορά στο βιβλίο.

Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις και συζήτηση.

Η αρχιτέκτων και συγγραφέας Χαρά Παπαδάτου - Γιαννοπούλου κατάγεται από την Λευκάδα.