ΠΑΤΡΑ: Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου η ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών | dete

ΠΑΤΡΑ: Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου η ανανέωση αδειών πωλητών λαϊκών αγορών

Έως τις 31 Μαρτίου 2017 παρατείνεται η προθεσμία ανανέωσης των αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών για όσους ενδιαφερόμενους δεν έχουν ανανεώσει ακόμη τις άδειές τους. Η σχετική ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων:

«Συγκεκριμένα η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Πατρέων με αφορμή την υπ’ αριθμ. 5312/24-1-2017 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών Ανάπτυξης και Τουρισμού  που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΤΕΥΧ. Β121/24-1-2017 ενημερώνει τους κατόχους επαγγελματικών αδειών πωλητών Λαϊκών Αγορών που δεν έχουν προβεί στην ανανέωση της αδείας τους ότι:

Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 (Α΄118), όπως ισχύει, παρατείνεται έως τις 31-03-2017 (ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί). Έως τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε ισχύ.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 01-04-2017.»