ΠΑΤΡΑ: Παραγλαύκειες… με αγκάθια – Προχωρά… μετ’ εμποδίων το έργο | dete

ΠΑΤΡΑ: Παραγλαύκειες... με αγκάθια - Προχωρά... μετ' εμποδίων το έργο

Προχωρούν μετ' εμποδίων οι υπολειπόμενες εργασίες του έργου σύνδεσης της
ευρείας παράκαμψης με το νέο λιμάνι και την εθνικό οδό Πατρών - Πύργου μέσω των παραγλαύκειων οδικών αρτηριών. Μια σειρά προβλημάτων που έρχονται από το παρελθόν υποχρέωσε την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών να εγκρίνει το αίτημα του αναδόχου για παράταση των εργασιών μέχρι και τα τέλη του 2016.
Το αίτημα για παράταση υποβλήθηκε από τον ανάδοχο τον περασμένο Σεπτέμβριο. Για την αποδοχή του αιτήματος το υπουργείο έλαβε υπόψη του ότι σημειώθηκε καθυστέρηση δύο ετών από τις δικαστικές διεκδικήσεις των συμμετεχόντων στη δημοπρασία κατά τη διαδικασία ανάδειξης αναδόχου, αλλά και την ανάγκη για αλλαγή χρονοδιαγράμματος του έργου για λόγους χρηματοδότησης και διαχειριστικής ολοκλήρωσής του.
Αναφέρεται ακόμα στη σχετική απόφαση που την υπογράφει ο γενικός γραμματέας, Γιώργος Δέδες, ότι μέχρι σήμερα ένα τμήμα της αριστερής παραγλαύκειας αρτηρίας (Χ.Θ. 2+750 έως Χ.Θ. 3+700) δεν έχει διατεθεί στον ανάδοχο, λόγω δικαστικών εμπλοκών στη διαδικασία της διοικητικής αποβολής των ιδιοκτητών. Επιπλέον, δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνταξης επικαιροποίησης και έγκρισης του συνόλου των υπολειπόμενων μελετών για την ολοκλήρωση του έργου. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου έκρινε με βάση τα προαναφερόμενα ότι για την καθυστέρηση δεν είναι υπεύθυνος ο ανάδοχος και συμφώνησε να δοθεί η παράταση των εργασιών που αιτήθηκε το κατασκευαστικό σχήμα.
Ο ανάδοχος έχει αιτηθεί τμηματική παράταση ορισμένων εργασιών και παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι 30-6-2017. Ωστόσο, το υπουργείο είναι υποχρεωμένο να κινηθεί με βάση τους χρονικούς περιορισμούς στην εκτέλεση του έργου σε σχέση με την επιλεξιμότητα των δαπανών.