ΠΑΤΡΑ: Παγώνει το Αποτεφρωτήριο νεκρών | dete

ΠΑΤΡΑ: Παγώνει το Αποτεφρωτήριο νεκρών

Το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) της Πάτρας εξαγγέλθηκε πριν από τα μέσα της προηγούμενης δημοτικής περιόδου. Στον Δήμο εκτιμούσαν τότε (2015-2016) ότι θα είναι το πρώτο που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στην Ελλάδα. Τελικά, μας πρόλαβε η Ριτσώνα. Η δημοτική αρχή δεν έχει αλλάξει την απόφασή της να προχωρήσει στην κατασκευή του και μάλιστα έχει ολοκληρώσει τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της υποδομής (έχουν απονεμηθεί τα βραβεία και οι έπαινοι).
Το ΚΑΝ είναι χωροθετημένο σε κοινωφελή χώρο εντός του βιοτεχνικού πάρκου. Ο Δήμος έχει εξασφαλίσει χώρο αρκετά μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο για τις εγκαταστάσεις χωρίς να επιβαρυνθεί, αφού η έκταση ανήκει στο φορέα του ΒΙΟΠΑ και του έχει παραχωρηθεί κατά χρήση για να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη δομή.
Ο χώρος που απαιτείται για την κατασκευή του αποτεφρωτηρίου είναι μικρότερος του ενός στρέμματος. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο θα διατεθούν 400 m2 για δύο κλίβανους και τον λοιπό μηχανολογικό εξοπλισμό ενώ για την αίθουσα τελετών, το τεφροφυλάκιο και τους βοηθητικούς χώρους από 400-500 m2.
Η αποτέφρωση θα διαρκεί μία ώρα και ένας κλίβανος πραγματοποιεί 5-6 αποτεφρώσεις ανά βάρδια. Συνεπώς, υπολογίζεται ότι μπορούν να πραγματοποιούνται 1.200-1.300 αποτεφρώσεις το χρόνο ανά κλίβανο..
Το κόστος κατασκευής υπολογίζεται από 2,2-2,3 εκατομμύρια ευρώ (1,5 ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και 700-800 χιλιάδες ευρώ το κτιριολογικό πρόγραμμα). Για την κατασκευή του έργου θα διεκδικηθεί χρηματοδότηση από την προγραμματική περίοδο 2020-2025 ως περιβαλλοντικό έργο ενώ θα ενταχθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου για το 2020. Το ίδιο έτος έχει δηλώσει η δημοτική αρχή ότι θα ξεκινήσει την κατασκευή του αποτεφρωτηρίου.