ΠΑΤΡΑ: Ο Νεκτάριος Φαρμάκης περιμένει ταχέως άρτιες προτάσεις για έργα από τους δήμους | dete

ΠΑΤΡΑ: Ο Νεκτάριος Φαρμάκης περιμένει ταχέως άρτιες προτάσεις για έργα από τους δήμους

Στην επόμενη φάση περνάει η υλοποίηση έργων από τους Δήμους της Δυτικής Ελλάδας με βάση τον προγραμματισμό του περιφερειάρχη, Νεκτάριου Φαρμάκη, και των συνεργατών του. Η Περιφέρεια ξεκίνησε να δέχεται προτάσεις από δημοτικές αρχές για τα έργα που θέλουν να χρηματοδοτηθούν, με τα κριτήρια που τους έχει θέσει η περιφερειακή αρχή.
Σύντομα η Περιφέρεια θα ξεκινήσει να υπογράφει για τα πρώτα έργα. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι που δεν έχουν προετοιμαστεί ή εμφανίζουν ελλιπή προετοιμασία θα πρέπει να κινηθούν με γοργούς ρυθμούς, ώστε να μην χάσουν την ευκαιρία να εξασφαλίσουν την χρηματοδότηση έργων τους.
Αλλωστε, ο Ν. Φαρμάκης έχει ενημερώσει και τους 19 Δημάρχους της Δυτικής Ελλάδας στις επισκέψεις που έκανε στους ισάριθμους Δήμους, τονίζοντας ότι στην διαδικασία θα μετρήσουν αυστηρά κριτήρια και κανόνες για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, και όχι τα προσωπικά ελατήρια.
Ο Περιφερειάρχης έδειξε τις διαθέσεις τους από την αρχή της συνεργασίας του με τις Δημοτικές Αρχές, τονίζοντας ότι τα έργα υποδομών έχουν βαρύνουσα σημασία για την ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδας και συνεπώς παράγοντες όπως είναι η ωρίμανσή τους και η τεχνική υποστήριξη θα διαδραματίσουν σπουδαίο ρόλο για την αποτελεσματικότητα του ΕΣΠΑ και των υπόλοιπων χρηματοδοτικών εργαλείων.
Η Περιφέρεια θέλει να γνωρίζει τον βαθμό ωριμότητας των έργων που έχουν προγραμματίσει οι Δήμοι, αλλά και για αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς θα την βοηθήσει να σχεδιάσει το μέλλον.
Πολύ σημαντικό, όπως έχει τονίσει ο Ν. Φαρμάκης στους δημάρχους, είναι η αποτύπωση να γίνει με την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Ο περιφερειάρχης εξήγησε στις επαφές που είχε μαζί τους, παρουσία συνεργατών του και συνεργατών των 19 Δημάρχων (καθώς δεν επιθυμεί με κανένα τρόπο να δημιουργηθούν εντυπώσεις ότι κάνει παρασκηνιακές συζητήσεις), ότι αποτελεί προτεραιότητά του να αποσπάσουν οι Δήμοι τα μεγαλύτερα δυνατά οφέλη. Για να συμβεί όμως αυτό χρειάζεται τα έργα να ανατεθούν χωρίς καθυστερήσεις, να υλοποιηθούν έγκαιρα ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο, και οι πληρωμές να τακτοποιηθούν χωρίς χρονοτριβή.

 

Για να βοηθήσει ο Ν. Φαρμάκης τους δημάρχους της Περιφέρειας, στις συναντήσεις που έκανε τους ζήτησε να συμπληρώσουν μια φόρμα, ακολουθώντας τις οδηγίες που του έδωσε, και να το προωθήσουν ηλεκτρονικά μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων. Ορισμένοι ήδη ανταποκρίθηκαν και η Περιφέρεια ετοιμάζεται να προχωρήσει τις διαδικασίες για τα έργα που πρότειναν.

 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ