ΠΑΤΡΑ: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια ενημέρωσης διοικητικών υπαλλήλων σε θέματα υγείας | dete

ΠΑΤΡΑ: Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια ενημέρωσης διοικητικών υπαλλήλων σε θέματα υγείας

Το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ, το ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική και η ΜΚΟ PRAKSIS,  στο πλαίσιο του Έργου 3.1.β/13 «Προώθηση της διαπολιτισμικής επιμόρφωσης και νομοθετικής ενημέρωσης σε θέματα υγείας των υπαλλήλων επιλεγμένων νοσοκομείων, που συναλλάσσονται με πολίτες τρίτων χωρών» που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών υλοποίησαν προγράμματα επιμόρφωσης διοικητικών υπαλλήλων φορέων παροχής υγειονομικής περίθαλψης στην Πάτρα και στο Αίγιο.

Εκπαιδεύτηκαν συνολικά 42 άτομα, εργαζόμενοι Νοσοκομείων, μονάδων του ΠΕΔΥ, υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ καθώς και εργαζόμενοι σε δομές του ΟΤΑ.

Η εκπαίδευση τους είχε διάρκεια 70 ωρών και το περιεχόμενό της αφορούσε στην νομική και διαπολιτισμική επιμόρφωση με στόχο την βελτίωση των παροχών προς πολίτες τρίτων χωρών που επισκέπτονται τις δομές υγειονομικής περίθαλψης.