ΠΑΤΡΑ: Οικονομικός έλεγχος του 2014 ένα από τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου | dete

ΠΑΤΡΑ: Οικονομικός έλεγχος του 2014 ένα από τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την 7η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Μείωση της χρηματοδότησης κατά 10% από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ των Σχολικών Επιτροπών για το σχολικό έτος 2015-2016, που αφορά στη μισθοδοσία των σχολικών καθαριστριών (εισηγητής: κ. Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος).
 2. Συνέχιση της λειτουργίας των «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
 3. Έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων: Β1 σταδίου μελέτης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) διοικητικών ορίων πρώην Δήμου Μεσσάτιδος, Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΜΓΚ), Β1 σταδίου και Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) αυτής-Κατευθύνσεις εκπόνησης Β2 σταδίου μελέτης ΓΠΣ» (υπ’ αριθ. 171/2015 απόφαση της Ε.Π.Ζ). (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 4. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος), ιδιοκτησίας της κας Ζωής Τασιούλα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2009 διορθωτική πράξη, επί της υπ’ αριθμ. 4/97 πράξης εφαρμογής, στην περιοχή ²Δεμένικα² του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) (αριθμ. 211/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 5. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την ανάκληση της παραχωρημένης σε κοινή χρήση εδαφικής λωρίδας, ιδιοκτησίας του κ. Δημητρίου Κουτρόπουλου, στη θέση «Λάκκα» ή «Σκέντζου» της Δημοτικής Κοινότητας Βραχνεϊκων του Δήμου Πατρέων και μεταβίβαση αυτής με συμβολαιογραφική πράξη από το Δήμο στους κληρονόμους του κ. Δημητρίου Κουτρόπουλου (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) (αριθμ. 214/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 6. Απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών οχημάτων μ.β. άνω των 6t - λεωφορείων ανεξαρτήτως μ.β., επί της οδού νοτίως των Εργατικών Κατοικιών Εγλυκάδας» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) (αριθμ. 215/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 7. Αιτούμενη παραχώρηση χώρου απαγόρευσης στάθμευσης, επί της οδού Αγ. Ανδρέου αρ. 118, προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ξενοδοχείου «CASTELLO CITY» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) (αριθμ. 216/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 8. Μονοδρόμηση των οδών Ισιδώρου και Θεοδότου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) (αριθμ. 217/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 9. Κατάργηση Λαϊκής Αγοράς, στην περιοχή Παραλίας Πατρών (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής) (αριθμ. 218/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 10. Έγκριση της αριθμ. 25/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας, η οποία αφορά στον Ταμειακό Απολογιστικό Πίνακα, χρήσεως οικον. έτους 2014 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου).
 11. Έγκριση της αριθμ. 26/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας, η οποία αφορά στις Οικονομικές καταστάσεις, έτους 2014 (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Πρόεδρος Συνδέσμου).
 12. Έγκριση προμήθειας τροφίμων και ειδών παντοπωλείου, για τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 923,19€ (με το  Φ.Π.Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 13. Έγκριση προμήθειας φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος, ως μέσο προστασίας δικαιούχων εργαζομένων του Δήμου Πατρέων και της Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, συνολικού προϋπολογισμού 045,08€ (με το ΦΠΑ 13%) (εισηγητής: Δ Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 14. Έγκριση του Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια δύο απορριμματοφόρων συμπίεσης, με χωρητικότητα 6-8m3, που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο για το Δήμο Πατρέων, προϋπολογισμού δαπάνης 159.900,00€ (με το ΦΠΑ) (εισηγητής: Χ. Κορδάς-Αντ/ρχος, Π. Λέμης, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 15. Εξέταση του αιτήματος του αναδόχου Ανδρέα Γιαννικόπουλου, με το οποίο ζητά να αποσύρει την προσφορά του από το διαγωνισμό για τις «Εργασίες Διευθέτησης και Απομάκρυνσης Αδρανών φερτών υλικών, από το χείμαρρο Παναγίτσα στη Δ.Ε. Παραλία» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντές).
 16. Έγκριση της αριθμ. 13/2015 Μελέτης του έργου «Κατασκευή οδών και Τεχνικών Έργων (2015) στο Ανατολικό Διαμέρισμα του Δήμου Πατρέων, προϋπολογισμού 500.000,00€ (με ΦΠΑ)» (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 17. Παραχώρηση χρήσης δημοτικών γηπέδων σε Αθλητικούς Συλλόγους, για την αγωνιστική περίοδο 2015-2016 (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στα Τ.Δ. του Δήμου» Δ.Ε. Μεσσάτιδος, Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μονώσεων- στεγών σχολικών κτιρίων» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 20. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Υλοποίηση του κυρίως έργου των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα Δημοτικά κτίρια» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης, για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής, μέχρι το ποσό των 73.800,00€ ΕΚΠΟΤΑ των Δ/νσεων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων, για το έτος 2015 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 22. Κατακύρωση πρακτικού κλήρωσης, για τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής, τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, για τις υπηρεσίες Πρασίνου των Δημοτικών Ενοτήτων Βραχνεϊκων, Μεσσάτιδος, Παραλίας του Δήμου Πατρέων, λόγω των έκτακτων γεγονότων», σύμφωνα με την αριθμ. 3/2015 μελέτη του Τμήματος Η/Μ, της Δ/νσης Αρχ/κού Έργου και Η/Μ (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 23. Παροχή αρδευτικού ύδατος από τον υδραύλακα Ελικίστρας, με χρήση μηχανικών μέσων (άντληση με μοτέρ) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας - Αρμ. Δ/ντής) (αριθμ. 212/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 24. Τροποποίηση του σχεδίου πόλεως Πατρών, στο Ο.Τ. 411, επί της οδού Παντοκράτορος, στην ιδιοκτησία της κας Καλαβεσίου Φωτεινής, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής) (αριθμ. 213/2015 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
 25. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Συντηρήσεις οδών (2013)» (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 26. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του φυσικού εδάφους του έργου με τίτλο «Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα στον Κεντρικό δρόμο πρόσβασης στο Κύτταρο ταφής του ΧΥΤΑ Πατρών» (εισηγητής: Π. Στάμος Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 27. Διαγραφή ποσού 600,18€ (Κ. Κωνσταντινίδης- Γ. Βονιτσάνος Ο.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 28. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωσή της (Σ. Στραβοδήμος κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 29. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωσή της (Γ. Ρωμανός κλπ) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 30. Διαγραφή οφειλής (Π. Στεφανοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 31. Διαγραφή οφειλής (Γ. Νικήτας) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 32. Διαγραφή οφειλής 314,34€ (Κ. Κανελλόπουλος) (ορθή επανάληψη) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 33. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (Χ. Φαρμάκης) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 34. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Π. Κατσίκης) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ.  Δ/ντρια).
 35. Επιστροφή ποσού 20,00€, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Α. Μπακοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Επιστροφή ποσού 73,37€ (Ολ. Ζάχου) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας - Αρμ. Δ/ντής).
 37. Επιστροφή ποσού 595,20€, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ν. Κίκινας) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 38. Επιστροφή ποσού 109,61€, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Γ. Σταυρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 39. Επιστροφή ποσού 2.036,80€, ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Κ. Αθανασόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).

 

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα γίνει την 7η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα έτους 2014, για έγκριση (αριθμ. 210/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

2. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2014 του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 364/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).