ΠΑΤΡΑ - ΝΕΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Εικονική συνταγογράφηση... εν αγνοία των ασφαλισμένων

Εικονική συνταγογράφηση φαρμάκων εν αγνοία των ασφαλισμένων, έκδοση αναληθών γνωματεύσεων για παροχές υγείας, συνεργασία ιατρών με φαρμακοποιούς, εταιρείες και λοιπούς παρόχους υγείας και παράνομη συνταγογράφηση ιδιοσκευασμάτων, επιθεμάτων, σκευασμάτων ειδικής διατροφής κ.λπ., υπερσυνταγογράφηση - υπέρβαση δοσολογίας - συνταγογράφηση σε ποσότητα που υπερβαίνει την αγωγή 30 ημερών/ καταχρηστική επανάληψη συνταγογράφησης, συνταγογράφηση εκτός ορίων ειδικότητας ιατρού, υπερσυνταγογράφηση και προκλητή ζήτηση διαγνωστικών εξετάσεων, επιθεμάτων, σκευασμάτων και λοιπών παροχών υγείας.
Αυτές είναι ορισμένες μόνον από τις παραβάσεις που κατέγραψαν οι ελεγκτές της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠΕΔΥΦΚΑ) σε γιατρούς όπως αυτές περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση τους για το 2017. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι λειτουργοί της Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας πρωτοστατούν ανάμεσα στους παραβάτες.
Οι σημαντικότερες παρατηρούμενες παραβάσεις στους ελέγχους της Υπηρεσίας σε ιατρούς εκτός από τις παραπάνω είναι επίσης οι εξής:
> Προσπέλαση στοιχείων ηλεκτρονικής συνταγογράφησης χωρίς την άδεια του ασθενούς.
> Συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων.
> Παρατυπίες κατά τη συνταγογράφηση φαρμάκων με ναρκωτικές ουσίες του Ν. 3459/2006.
> Μη καταχώρηση φαρμακευτικής αγωγής στο βιβλιάριο ασθενείας του ασφαλισμένου.
> Καταχρηστικές ιδιωτικές χρεώσεις εξετάσεων, επισκέψεων από συμβεβλημένους ιατρούς με την αιτιολογία συμπλήρωσης του ορίου των 200 επισκέψεων το μήνα.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση παιδοψυχίατρου νοσοκομείου ο οποίος συνταγογραφούσε αντιψυχωσικά φάρμακα, σε ΑΜΚΑ ασφαλισμένων, τους οποίους χορήγησε ιατρικός επισκέπτης στον γιατρό, εν αγνοία των ασφαλισμένων, οι οποίοι κατά δήλωσή τους, δεν πάσχουν από τις σχετικές νόσους που αναφέρονται στις συνταγές. Από τη μέχρι στιγμής έρευνα η οικονομική βλάβη του οργανισμού φτάνει τις 149.447,74 ευρώ.
ΠΗΓΗ: Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (Μαρίνα Ριζογιάννη)