ΠΑΤΡΑ: ΜΕΙΩΣΗ 50% ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ | dete

ΠΑΤΡΑ: ΜΕΙΩΣΗ 50% ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΠΑΤΡΑ: ΜΕΙΩΣΗ 50% ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 10.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ – ΔΕΙΤΕ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ