ΠΑΤΡΑ: Μεγάλη επιτυχία της ημερίδας “Παρόν & μέλλον στη χρηματοδότηση της έρευνας & καινοτομίας” | dete

ΠΑΤΡΑ: Μεγάλη επιτυχία της ημερίδας "Παρόν & μέλλον στη χρηματοδότηση της έρευνας & καινοτομίας"

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα που διοργάνωσε ηΕιδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίαςμε θέμα:«Παρόν & Μέλλον στη Χρηματοδότηση της Έρευνας & Καινοτομίας» την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου στην Πάτρα, στηνΑίθουσα Σεμιναρίων του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, στο πλαίσιο των Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για την περίοδο 2014 – 2015.

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους και απεύθυναν χαιρετισμό ο Δρ. ΣωτήρηςΠαυλέας, Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας, ο κ. Βασίλης Μπουργανός,Διευθυντής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ) και ο κ. Νικόλαος Ζερβός, Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.) του Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ.

Στη συνέχεια, ηκ. Σταυρούλα Πούλου, εκπρόσωποςτης Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίαςμίλησεγια το Παρόν και Μέλλον στις Κρατικές Ενισχύσεις ΕΤΑΚκαιο κ. Βασίλειος Γογγολίδης, εκπρόσωπος τηςΓενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας για την Εθνική Στρατηγική Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020. Ακολούθησανπαρουσιάσεις έξι έργων,που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013,στους τομείς της Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας από εκπροσώπους φορέων και εταιρειών της ΠεριφέρειαςΔυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου(ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΒΕΡ∆Ε - ΚΥΒΙΚΑ ΛΟΓΙΚΑΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ Α.Ε.Β.Ε., ΙΕΧΜΗ/ΙΤΕ, CONAIS Α.Ε., Πανεπιστήμιο Πατρών, ΚΤΗΜΑ ΠΑΛΥΒΟΥ, ΙΝ.ΒΙ.Σ. Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ). Η Ημερίδα έκλεισε με την Ανοιχτή Συζήτηση μεταξύ των εκπροσώπων της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, ΓΓΕΤ και των φορέων κατά την οποία ανταλλάχθηκαν ενδιαφέρουσες απόψεις σχετικά με τις εμπειρίες, τα προβλήματα, τις καλές πρακτικές, αλλά και προτάσεις βελτίωσης για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Καινοτομίας στο μέλλον.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο των Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για την περίοδο 2014 – 2015, προγραμματίζει ακόμα μία ημερίδα στηΛάρισα στις 16 Δεκεμβρίου. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ: http://www.eyde-etak.gr και στις σελίδες της Υπηρεσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.