ΠΑΤΡΑ: Θερινό Σχολείο “Διαχείριση αποβλήτων” | dete

ΠΑΤΡΑ: Θερινό Σχολείο "Διαχείριση αποβλήτων"

Στο Σχολείο θα διδάξουν έλληνες και ξένοι καθηγητές, από διάφορα πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα (Αμερική, Γερμανία, Ελβετία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Κύπρος, Σλοβενία, Τουρκία) και οι παρουσιάσεις θα γίνουν στην Αγγλική.

Το θερινό Σχολείο απευθύνεται σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και στοχεύει στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων, μεταδιδακτορικών ερευνητών, αλλά και ομάδων εργαζομένων εταιριών, σε θέματα αιχμής και στις σύγχρονες τάσεις διαχείρισης των υγρών και βιοστερεών.

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου (http://wastewater2016.eap.gr), η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς, παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες.