ΠΑΤΡΑ: Η ανανέωση των συμβάσεων του Βοήθεια στο Σπίτι και το κάμπιγκ της Αγυιάς στο Δημοτικό Συμβούλιο

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την 25η Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο Λαδόπουλου, με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή Ταμειακού Απολογιστικού Πίνακα έτους 2016, για έγκριση (αριθμ. 343/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

2. Οικονομικές καταστάσεις έτους 2016 του Δήμου Πατρέων (αριθμ. 565/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).

Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου:

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, την 25η  Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15.00, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου,στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

Κατάργηση- αντικατάσταση θέσης λειτουργίας περιπτέρου (σχετική η αριθ. 137/2017 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).

Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων, έτους 2017 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Έγκριση της αριθ. 239/2017 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Οργανισμού η οποία αφορά στην ανανέωση των συμβάσεων ΙΔΟΧ 16 εργαζομένων στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», δεδομένης της παράτασης αυτού έως 31-12-2019 (εισηγητής: Θ. Τουλγαρίδης – Πρόεδρος Δ.Σ Κοινωνικού Οργανισμού).

α) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 523/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, περί παράτασης, άνευ ανταλλάγματος, της χρήσης του χώρου του πρώην camping Αγυιάς στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων και β) Εξουσιοδότηση του κ. Κώστα Πελετίδη, Δημάρχου Πατρέων, για την υπογραφή της σύμβασης χρησιδανείου (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).

Έγκριση της αριθ. 21/2017 Μελέτης του έργου «Επέκταση πασσαλότοιχου, στα όρια οικοπέδου 4ου ΓΕΛ Πατρών, με πάροδο Αρόης», προϋπολογισμού 570.000,00€ (με ΦΠΑ) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή- Διανοίξεις οδών 2015» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου με τίτλο «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Κανακάρη (Πουκεβίλ – Αγίας Σοφίας) με διανοίξεις στα τμήματα της Πουκεβίλ – Γκότση και Νόρμαν – Αγίας Σοφίας» (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής)

Συγκρότηση, εκ νέου, της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Οικονομίας, για το έτος 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).

Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Χρ. Γιαννικόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Π. Γκοτσοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Π. Δημητρόπουλος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Χρ. Ζαφειράτος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Αν. Μιχαλόπουλος- Π. Μιχαλοπούλου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).

Διαγραφή οφειλής (Α. Τσάπανου) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.  Δ/ντρια).