ΠΑΤΡΑ: Ζητούν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην προέκταση της Γερμανού προς Περιμετρική | dete

ΠΑΤΡΑ: Ζητούν τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην προέκταση της Γερμανού προς Περιμετρική

Με αφορμή την πρόσφατη εκδήλωση γνωριμίας με το έργο της Μίνι Περιμετρικής, καταστηματάρχες από τα Ταμπάχανα επαναφέρουν τη θέση τους ως προς τον σχεδιασμό των τριών λωρίδων κυκλοφορίας, στην προέκταση της Γερμανού προς την 6ου Συντάγματος, μέχρι και τη συμβολή με τη 12ου Συντάγματος.
Οι τρεις λωρίδες που γίνονται για να εξυπηρετηθεί ο κόμβος της Μίνι Περιμετρικής, όπως υποστηρίζουν, δημιουργούν προσκόμματα στη λειτουργία της τοπικής αγοράς.
Υπάρχει περιθώριο να εξεταστεί το αίτημα, κι αν είναι βάσιμο, να αντιμετωπιστεί ευμενώς;