ΠΑΤΡΑ: Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Κηφισού

Στα πλαίσια επειγουσών γεωτεχνικών εργασιών με τοποθέτηση ειδικού μηχανήματος στην οδό Κηφισού αρ.3 και προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας και αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων αποφασίστηκε η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην οδό Κηφισού από Αγ. Κωνσταντίνου έως Ινάχου από 08:00 ώρα της 11/01/2017 έως 14:30 ώρα της 13/01/2017.

Από την υπεύθυνη εργασιών να τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και να ληφθεί μέριμνα για την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον υπεύθυνο εργολάβο.