ΠΑΤΡΑ: Αυτός ο τηλεφωνικός θάλαμος “σκανδάλιζε” τους Πατρινούς | dete

ΠΑΤΡΑ: Αυτός ο τηλεφωνικός θάλαμος "σκανδάλιζε" τους Πατρινούς

Η περιγραφή αφορά στην πλατεία Αγίας Σοφίας της Πάτρας εν έτη 1970 και έχει το δικό της... ιδιαίτερο ενδιαφέρον:

«...Η φωτογραφία δεικνύει τον τηλεφωνικόν θάλαμον της πλατείας Νίκης κυριολεκτικώς εν μέση οδώ, εκτεθειμένον λίαν εις τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Προφανώς ο θάλαμος αυτός δεν ετοποθετήθη εκεί ως έχουν τα πράγματα, αλλά «ευρέθη» εν μέσω οδώ λόγω μεταγενεστέρας διαρρυθμίσεως της πλατείας. Οπωςδήποτε όμως, ο,τιδήποτε και αν εγίνετο το θέμα είναι ότι ο θάλαμος αυτός δεν πρέπει να παραμείνη εις την θέσιν αυτήν επι μακρού.
Εκτός εάν διατηρηθή ως ατραξιόν και προς σκανδαλισμόν των διερχομένων!...»

Για την ιστορία, ο τηλεφωνικός θάλαμος μεταφέρθηκε στην κάτω μικρή πλατεία της Αγίας Σοφίας!

*Η φωτογραφία και το σχολιο αναρτήθηκε στο patras memories από τον Άρη Μπετχαβά.