ΠΑΤΡΑ: Αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο | dete

ΠΑΤΡΑ: Αυτά τα θέματα θα συζητηθούν στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22α Απριλίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.30,  στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος ιδιοκτησίας των κ.κ. Νικολίτσας & Αικατερίνης Λάππα (σχετική η υπ’ αριθμ. 50442/21-12-2015 πράξη αποδοχής κληρονομιάς εξ αδιαιρέτου της συμβολαιογράφου Πατρών Αγγελικής Σακελλάρη), και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 8/2015 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθμ. 2/05 πράξης εφαρμογής στην περιοχή ²Ζαβλάνι² του Δήμου Πατρέων (σχετική η αριθμ. 55/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ.  Δ/ντής).
 2. Μονοδρόμηση τμήματος της οδού Σουνίου (σχετική η αριθμ. 57/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 3. Άδεια εγκατάστασης 22 τηλεπικοινωνιακών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε, σε διάφορες περιοχές του Δήμου Πατρέων και στην ευρύτερη περιοχή της Παραλίας Πατρών, στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA) σε αστικές περιοχές των πρώην Δήμων Μεσσάτιδος – Παραλίας Πατρών, Α/Κ Λεύκας» (σχετική η αριθμ. 58/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
 4. Αιτούμενη παραχώρηση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος, επί της οδού Ανθουπόλεως, αρ. 31 (σχετική η αριθμ. 59/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 5. Έγκριση κατασκευής αναβατορίου ΑΜΕΑ, σε κοινόχρηστο χώρο (σχετική η αριθμ. 60/2016 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος – Αντ/ρχος, Γ.  Σπηλιωτόπουλος- Αρμ.  Δ/ντής).
 6. Παραχώρηση κτιρίου, πρώην 49ου Δημοτικού Σχολείου, στον Επιμορφωτικό Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Άγιος Παντελεήμων» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος - Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου - Αρμ. Δ/ντρια).
 7. Έγκριση της αριθμ. 36/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, οικον. έτους 2016 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 8. Έγκριση της αριθμ. 86/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Πατρέων-Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στον ορισμό ορκωτών ελεγκτών, για το οικον. έτος 2015 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
 9. Έκθεση Α΄ τριμήνου έτους 2016, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Πατρέων (σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής).
 10. α) Έγκριση του από 30/3/2016 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την Προμήθεια Αναλωσίμων Εκτυπωτικών, για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου και β) Κατακύρωση μέρους του αποτελέσματος διαπραγμάτευσης που αποτελεί συνέχεια του πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανωτέρω προμήθεια (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
 11. α) Έγκριση της οριστικής μελέτης του έργου «Έργα ανακατασκευής γηπέδου Πετρωτού και β) τρόπος εκτέλεσης του έργου (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 12. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού- Δασυλλίου- Καβουκάκι- Γούβα» (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 13. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Δημοτικό Σχολείο Βραχναιΐκων» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς- Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια).
 14. Διαγραφή οφειλής (Αθανασόπουλος Ζ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 15. Διαγραφή οφειλής (Αραβανής Ι.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 16. Διαγραφή οφειλής (Αραβανής Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 17. Διαγραφή οφειλής (Αρβανίτης Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 18. Διαγραφή οφειλής (Βαζακόπουλος Η. και Σία ΟΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 19. Διαγραφή οφειλής (Βερβίτα Μ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 20. Διαγραφή οφειλής (Βορύλλα Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 21. Διαγραφή οφειλής (Γκίτσης Π.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 22. Διαγραφή οφειλής (Δρόσου Ι.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 23. Διαγραφή οφειλής (Εθνική Τράπεζα Ελλάδος ΑΕ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 24. Διαγραφή οφειλής (Καγκάνης Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 25. Διαγραφή οφειλής (Καλοτάντανου Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 26. Διαγραφή οφειλής (Κανακάρης Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 27. Διαγραφή οφειλής (Καρβελλάς Σ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 28. Διαγραφή οφειλής (Κατσαράκης Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 29. Διαγραφή οφειλής (Κοκκίνου Γ. ) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 30. Διαγραφή οφειλής (Κόττας Γ.) (ορθή επανάληψη της 643/2015 απόφασης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 31. Διαγραφή οφειλής (Κωστούρου Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 32. Διαγραφή οφειλής (Λυκουργιώτη Ι.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 33. Διαγραφή οφειλής (Μαυραγάνης Α.) (ορθή επανάληψη της 714/2015 απόφασης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 34. Διαγραφή οφειλής (Μηλιτσόπουλος Κ.) (ορθή επανάληψη της 156/2016 απόφασης) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 35. Διαγραφή οφειλής (Μπερδές Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 36. Διαγραφή οφειλής (Μωϋσίδης Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 37. Διαγραφή οφειλής (Μωϋσίδης Δ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 38. Διαγραφή οφειλής (Μωϋσίδης Ι.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 39. Διαγραφή οφειλής (Μωϋσίδης Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 40. Διαγραφή οφειλής (Νικολαϊδης Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 41. Διαγραφή οφειλής (Νικολακοπούλου Χ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 42. Διαγραφή οφειλής (Νικολόπουλος Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 43. Διαγραφή οφειλής (Ντρενογιάννης Δ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 44. Διαγραφή οφειλής (Οικονομοπούλου Μ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 45. Διαγραφή οφειλής (Παπαγιαννόπουλος Ι.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 46. Διαγραφή οφειλής (Πιπέρη Θ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 47. Διαγραφή οφειλής (Σεγγούνης Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 48. Διαγραφή οφειλής (Σερεμέτης Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 49. Διαγραφή οφειλής (Σιώρος Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 50. Διαγραφή οφειλής (Σκούντζος Γ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 51. Διαγραφή οφειλής (Σκούντζος Φ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 52. Διαγραφή οφειλής (Σπυροπούλου Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 53. Διαγραφή οφειλής (Στάμου Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 54. Διαγραφή οφειλής (Σταυρόπουλος Ι.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 55. Διαγραφή οφειλής (Τρίγκα Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 56. Διαγραφή οφειλής (Τσαρδάκα Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 57. Διαγραφή οφειλής (Τσιρίκος Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 58. Διαγραφή οφειλής (Τσολάκη Α.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 59. Διαγραφή οφειλής (Φαρμάκη Π.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 60. Διαγραφή οφειλής (Φιλοπούλου Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 61. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών, από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ, ποσού 6.373,15€ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 62. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών, από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων ΚΟΚ, ποσού 1.125,00€ (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
 63. Επιστροφή ποσού (Αμπλιανίτης Ν.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 64. Επιστροφή ποσού (Γεωργακοπούλου Κ.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Β. Τσιγάρας- Αρμ. Δ/ντής).
 65. Επιστροφή ποσού (Ματθιόπουλος Α.) (εισηγητής: Π. Στάμος- Αντ/ρχος, Κ. Γεωργίου- Αρμ. Δ/ντής).