ΠΑΤΡΑ: Αυθαίρετα θεωρεί το ΣτΕ τα κτίσματα στην Ηρώων Πολυτεχνείου - Αμφίβολο το μέλλον των καταστημάτων

Εξελίξεις για τα κτίσματα της Ηρώων Πολυτεχνείου που βρίσκονται πλέον εκτός της χερσαίας λιμενικής ζώνης φέρνει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η απόφαση αναφέρει ότι το μέλλον τους είναι αμφίβολο, θα πρέπει όμως να μελετήσει κανείς το σκεπτικό του δικαστηρίου για να διαπιστώσει εάν προβλέπεται θεραπεία στα πλαίσια που ορίζει ο νομοθέτης.
Η ύπαρξη της σχετικής απόφασης δεν αμφισβητείται. Οι πληροφορίες   αναφέρουν ότι έχει φτάσει στο Δήμο Πατρέων, και θα πρέπει να αξιολογηθεί από τα πολιτικά στελέχη και τις υπηρεσίες ως προς τις συνέπειες που θα επιφέρει.
Γεγονός είναι ότι τα κτίσματα που αφορά η απόφαση του ΣτΕ βρίσκονται εκτός της χερσαίας λιμενικής ζώνης. Θα μπορούσε όμως κανείς να πει ότι βρίσκονται κάτω από ένα θολό ιδιοκτησιακό καθεστώς, αφού βρίσκονται και εκτός της ζώνης λιμένα. Η δε απόφαση για την ζώνη λιμένα έχει υπογραφεί από τον υπουργό Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουρουμπλή, και αναμένεται από μέρα σε μέρα να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.