ΠΑΤΡΑ: Από 22 Ιουνίου λειτουργούν τα ποινικά δικαστήρια | dete

ΠΑΤΡΑ: Από 22 Ιουνίου λειτουργούν τα ποινικά δικαστήρια

Δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αναφέρει το πώς θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια από 1η Ιουνίου και μέχρι την έναρξη των δικαστικών διακοπών στις 15 Ιουλίου 2020.

Η πλήρης λειτουργία των δικαστηρίων με την έναρξη και των ποινικών ακροατηρίων θα αρχίσει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, μετά τις διακοπές λόγω του κορονοϊού.

Ωστόσο, από 1η Ιουνίου ξεκινάει η πλήρης λειτουργία του ΑΕΔ και των Ειδικών Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των πολιτικών δικαστηρίων της χώρας.

Στα δικαστήρια θα πρέπει να τηρούνται τα εξής υγειονομικά μέτρα :

1)ισχυρή σύσταση για χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους εισαγγελείς, δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους και διαδίκους,

2) διαθεσιμότητα αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος σε όλους τους χώρους,

3) τήρηση 1,5 μέτρου απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων,

4) καθορισμός ανώτατου ορίου εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 20-25 άτομα με ανάλογη αύξηση αριθμού ατόμων για τις μεγαλύτερες αίθουσες