ΠΑΤΡΑ: Ανακοίνωση του Δήμου για να δηλώσουν τα Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία τα γήπεδα τους | dete

ΠΑΤΡΑ: Ανακοίνωση του Δήμου για να δηλώσουν τα Ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία τα γήπεδα τους

     Αξιότιμοι Κύριοι,

Η  Διοικούσα Επιτροπή Λαδόπουλου Αλεξιώτισσας Ροΐτικων και η Διοικούσα Επιτροπή των ποδοσφαιρικών γηπέδων των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Πατρέων είναι υπεύθυνες για την Διοίκηση και Διαχείριση τους , όπως προβλέπεται από τις αποφάσεις (618/4-11-2015-ΑΔΑ:72ΤΕΩΞΙ-5ΕΘ και 32/3-2-2016-ΑΔΑ:79Π8ΩΞΙ-5ΔΗ) του Δημοτικού Συμβουλίου.  Σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), μόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιτρέπεται η  παραχώρηση για χρήση δημοτικών ακινήτων στο Δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και σε άλλα νομικά πρόσωπα που ασκούν αποκλειστικά και μόνο δραστηριότητα, η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά συμφέροντα.

Λαμβάνοντας υπ όψιν  τα παραπάνω θα πρέπει να καθοριστεί επακριβώς η χρήση και το πρόγραμμα  για τις ομάδες που επιθυμούν να κάνουν χρήση προετοιμασίας (προπονήσεις) και έδρας των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που ανήκουν στο δυναμικό των Ενώσεων ( ΕΠΣΑ , ΕΣΚΑ-Η , ΣΕΓΑΣ , ΑΕΣΓΔΕ-ΕΓΟ κτλ.) των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων ( γήπεδα ποδοσφαίρου ΡΙΟΥ ,ΡΟΙΤΙΚΩΝ , ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ, ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ , ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ , ΠΑΡΑΛΙΑΣ , κλειστό γυμναστήριο ΡΟΙΤΙΚΩΝ , κλειστό γυμναστήριο Παν. ΑΛΕΞΙΩΤΙΣΣΑΣ, Αθλητικό Κέντρο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ) και να αποφασιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έτσι

 Άμεσα πρέπει όλα τα  σωματεία που επιθυμούν χρήση των Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις και έδρα κατά την αγωνιστική περίοδο 2016 – 2017, να απευθυνθούν αποκλειστικά εγγράφως με αίτησή τους συνοδευόμενη αντιγράφου του καταστατικού τους, από 27/6/2016 έως και 20/7/2016 στο Τμήμα Άθλησης Πολιτισμού & Νέας Γενιάς. Όποιο  σωματείο δεν καταθέσει αίτηση δεν θα έχει δικαίωμα χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.  Σας επισυνάπτεται και αντίγραφο αίτησης.