ΠΑΤΡΑ: Ανέβαλαν την συγκέντρωση οι κάτοικοι του Ρίου! Θα γίνει μόνο η συγκέντρωση υποστηρικτών των προσφύγων | dete

ΠΑΤΡΑ: Ανέβαλαν την συγκέντρωση οι κάτοικοι του Ρίου! Θα γίνει μόνο η συγκέντρωση υποστηρικτών των προσφύγων

Αναβλήθηκε η συγκέντρωση των κατοίκων στο Ρίον. Μετά την άρνηση της Δ/νσης του ξενοδοχείου ΓΕΩΡΓΙΟΣ να τους φιλοξενήσει. Τηνν ίδια ώρα νεολαίοι θα κάνουν συγκέντρωση υπέρ των προσφύγων. Το κλίμα στο Ρίον είναι ήρεμο, αφού δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο έντασης.