ΠΑΤΡΑ: Έρχονται προσλήψεις οκταμηνιτών στο Δήμο | dete

ΠΑΤΡΑ: Έρχονται προσλήψεις οκταμηνιτών στο Δήμο

Εγκρίθηκαν σήμερα απο το Υπουργείο Εσωτερικών κατόν δεκαπέντε (115) προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε δήμους, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

Από τις προσλήψεις στους δέκα δήμους προκαλείται δαπάνη ποσού ενός εκατομμύριου εβδομήντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ (1.078.470€) περίπου σε βάρος των προϋπολογισμών των ΟΤΑ η οποία θα αντιμετωπισθεί αποκλειστικά από ίδια έσοδα ανταποδοτικού χαρακτήρα που εισπράττουν οι ανωτέρω φορείς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για τις αντίστοιχες με την πρόσληψη παρεχόμενες υπηρεσίες.

Οι θέσεις:

ota1.jpg

Πηγή: dikaiologitika.gr