ΠΑΤΡΑ: Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τη φύλαξη του Παμπελοποννησιακού σταδίου και του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου

Στην Αίθουσα Συσκέψεων του Δημαρχείου-Α΄ όροφος (Μαιζώνος 108), την 10η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνεδριάζει εκτάκτως η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, με το παρακάτω θέμα:

Εξέταση της  αριθ.137658-01/11/17 ένστασης της εταιρείας «Κορδολαίμης  Ευθ. Θεόδωρος » με το διακριτικό τίτλο «IONIAN SECURITY» κατά της αριθ.770/24-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (44ηΣυνεδρίαση), για την κατακύρωση του ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Φύλαξη των χώρων α) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου και βοηθητικών γηπέδων αυτού και β) των εγκαταστάσεων του παλιού εργοστασίου Λαδόπουλου» του Δήμου Πατρέων συνολικού προϋπολογισμού 111.500 ευρώ (συμπ/νου  Φ.Π.Α. 24%) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)