Πατρέας, το επίσημο σήμα της Πάτρας | dete

Πατρέας, το επίσημο σήμα της Πάτρας

Η κατοχύρωση του Πατρέα ως επίσημου λογότυπου του Δήμου θα συζητηθεί στην αυριανή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με εισήγηση του Κώστα Πελετίδη. Ο Πατρέας είχε αντικατασταθεί υποχρεωτικά από το εθνόσημο στην αλληλογραφία του Δήμου τα τελευταία χρόνια επειδή δεν είχε κατοχυρωθεί μετά από την εφαρμογή του Καλλικράτη.

Ο σχετικός νόμος για την αυτοδιοίκηση προέβλεπε συγκεκριμένη διαδικασία για την χρήση του Πατρέα ως δηλωτικού εμβλήματος του Δήμου, καθώς ανέφερε ότι οι δήμοι μπορούν να κάνουν χρήση σήματος που να είναι δηλωτικό της ιδιαιτερότητας του χώρου που αποτελεί τη διοικητική τους περιφέρεια, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και έχει συμφωνήσει στη χρήση του το συμβούλιο τοπωνυμιών του Υπουργείου Εσωτερικών. Η δημοτική αρχή στην εισήγησή της θα υποστηρίξει ότι αποτελεί χρέος της πόλης να επαναφέρει στα δημοτικά έγγραφα το έμβλημα που είναι συνδεδεμένο με την ιστορική διαδρομή του διευρυμένου Δήμου και είναι το πλέον αναγνωρίσιμο δηλωτικό σήμα του.

Το έμβλημα απεικονίζει τον μυθικό οικιστή της Πάτρας, τον Πατρέα, τον γιο του Πρευγένη, από το Σπαρτιάτικο γένος των Αιγιαδών, που αναφέρεται από τον Παυσανία στα «Αχαϊκά και Αρκαδικά».