Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τις Πανελλαδικές -Μέχρι τις 10 Μαρτίου | dete

Παρατείνεται η υποβολή αιτήσεων για τις Πανελλαδικές -Μέχρι τις 10 Μαρτίου

Την παράταση της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση η ανακοίνωση

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Έτσι, η προθεσμία για την υποβολή της εν λόγω Αίτησης-Δήλωσης παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017.

Επιπρόσθετα οι υποψήφιοι παλαιοτέρων ετών, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, θα πρέπει προς διευκόλυνσή τους να προσκομίσουν τη Βεβαίωση Πρόσβασης ή Βεβαίωση Συμμετοχής στην οποία αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου.