Παραδίδεται και τυπικά στο δήμο Καλαβρύτων σήμερα ο Βιολογικός Καθαρισμός | dete

Παραδίδεται και τυπικά στο δήμο Καλαβρύτων σήμερα ο Βιολογικός Καθαρισμός

Στην δημοτική αρχή των Καλαβρύτων παραδίδεται σήμερα ο Βιολογικός Καθαρισμός των Καλαβρύτων ο οποιος λειτουργεί δοκιμαστικά εδώ και ένα οκτάμηνο περίπου, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου.
Το έργο του Βιολογικού εγκαινιάστηκε το 2012 και μετά από μια πενταετία ήδη έχουν συνδεθεί οι μισοί περίπου χρήστες, ιδιώτες και επιχειρήσεις απο τα Καλάβρυτα.
Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή των Καλαβρύτων το έργο προστατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία,βελτιώνει την ποιότητα της ζωής, λύνει οριστικά το πρόβλημα διάθεσης των λυμάτων, βοηθά την οικονομία και την ανάπτυξη της πόλης, αλλάζει τη ζωή.
Το έργο «Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Καλαβρύτων» είναι προϋπολογισμού 12.538.677,88 ευρώ, συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) και αποτελείται από δυο (2) βασικά υποέργα :
1) Το έργο των «Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Καλαβρύτων» συνολικού προϋπολογισμού 5.166.000,00 ευρώ.
2) Το έργο του Εσωτερικού Δικτύου Αποχέτευσης Λυμάτων Καλαβρύτων.
Ανάδοχος του έργου ήταν η εταιρία «Εργοδυναμική Πατρών Α.Τ.Ε.».
Στην παράδοση του σήμερα παρών είναι και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απ. Κατσιφάρας.