Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την “Νεοφυτή Επιχειρηματικότητα” | dete

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την "Νεοφυτή Επιχειρηματικότητα"

Την παράταση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέχρι την 24 Μαΐου 2016 και ώρα 17:00 προβλέπει απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας.